Publicaties

Op deze en onderliggende pagina’s kunt u allerlei publicaties downloaden, waaronder de themamagazines.

Bent u benieuwd wat er de afgelopen jaren allemaal is gebeurd binnen het project N381 (2013 t/m 2017)? Bekijk dan de 'N381 Projectkaart 2013-2017'. In het document 'verkeersintensiteiten wegen rondom N381 - telpunten 2010 tot 2018' staan alle gegevens van de telpunten vanaf 2010 tot nu. Ook de projectkaart van de Verdubbeling N381 Donkerbroek - Oosterwolde is hieronder te downloaden.

Verdubbeling N381 en aanvragen planschade

Voor het project Verdubbeling N381 Donkerbroek - Oosterwolde lagen in 2017 de omgevingsvergunning en de watervergunning, en alle achterliggende onderzoeken, ter inzage. In 2018 zijn de werkzaamheden gestart.

De Wet ruimtelijke ordening (Wro) geeft aan dat degene die schade leidt door (bijvoorbeeld) een omgevingsvergunning, recht kan hebben op een tegemoetkoming in die schade. Het gaat om schade in de vorm van inkomensderving of waardevermindering van bijvoorbeeld de woning.

Mocht u de vergunningen of onderliggende onderzoeken willen inzien, dan kunt u dat per mail aanvragen via onderstaande knop of via telefoonnummer 058-292 5925. ook kunt u via onderstaande knop of genoemde telefoonnummer de formulieren opvragen voor een tegemoetkoming in planschade.

Aanvragen

Pagina opties