Projectorganisatie

Alle werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor de ombouw van de N381 Donkerbroek - Oosterwolde worden in opdracht van Gedeputeerde Staten verzorgd door de projectorganisatie N381. Hierbij kunt u denken aan de MER-beoordeling, het ontwerp van de weg, de landschappelijke inpassing, de grondverwerving, de omgevingsvergunning voor de N381 verdubbeling Donkerbroek - Oosterwolde, de contractvoorbereiding en aanbesteding, het toezicht op de aannemer, enzovoort.

De projectorganisatie is gehuisvest in het Infocentrum N381, dat de thuisbasis vormt voor het gehele project N381 Donkerbroek - Oosterwolde.

Organogram

Pagina opties