Onderwijs

Project N381 werkt samen met verschillende onderwijsinstellingen, zoals Tjongerwerven, Stellingwerf College, Friese Poort en Hanze Hogeschool.

In de eerste fase is project N381 een samenwerking aangegaan met stichting de Tjongerwerven. Deze stichting bestaat uit twaalf basisscholen in de gemeente Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Heerenveen. Eén van de projecten van de Tjongerwerven is Tjongertalent.nl. Dit project is bedoeld om meer- en hoogbegaafde kinderen een breed onderwijsaanbod te kunnen bieden met veel aandacht voor wetenschap en techniek. En dat is wat project N381 in huis heeft.

In oktober 2013 hebben leerlingen van de Tjongerwerven hun beste ontwerp voor een kunstboom voor de vleermuis gepresenteerd. Op sommige plekken doorsnijdt de N381 namelijk bestaande vliegroutes van de vleermuis. Het gat dat daardoor ontstaat is te groot voor de vleermuis om veilig over te steken. Daarom moeten op die locaties speciale hop-overs (kunstbomen) geplaatst worden.

Er werden drie prijzen uitgereikt, namelijk de Onderbouwprijs, de Orginaliteitsprijs en Beste Ontwerp (meest kansrijk om daadwerklijk uitgevoerd te kunnen worden). De ontwerpwedstrijd was onderdeel van een serie lessen, die het project N381 in samenwerking met Buro Bakker heeft verzorgd. De leerlingen zijn op veldbezoek geweest bij een dassenburcht en hebben een gastles gehad over de vleermuis. Tijidens deze gastles is de bijbehorende opdracht uitgelegd.

Hop-over

Technasium

Leerlingen van het Technasium van het Stellingwerf College kropen in de rol van een civieltechnisch ingenieur van Arcadis. Voor het project N381 ontwierpen zij een voetgangersbrug in Donkerbroek. Bij het ontwerp moesten ze rekening houden met zaken als de toegankelijkheid, veiligheid, duurzaamheid, landschappelijke inpassing en doorvaarbreedte.

Project N381 werkt, met de verdubbeling van de N381 van Donkerbroek - Oosterwolde, ook weer samenwerken met verschillende schoolinstellingen.

Pagina opties