Historie project N381

Het project N381 Drachten - Drentse grenst loopt al vanaf 1999. Hoewel het destijds is gestart als een wegenproject, is het langzaam uitgegroeid tot een breder project dan alleen de weg.  De nieuwe N381 bood namelijk veel kansen voor de ontwikkeling van het gebied direct om de weg heen. Bijvoorbeeld voor landbouw, natuur, landschap, water, infrastructuur en recreatie.

Vanuit bepaald wet- en regelgeving moet er vanuit de weg veel gedaan worden voor natuur en landschap. In de eerste fase is er veel gebeurd qua gebiedsontwikkeling. Een aantal voorbeelden hiervan zijn de aanpak van de waterberging in Donkerbroek, het verbeteren van kruispunten in Ureterp, Frieschepalen en Hemrik en het aanleggen van nieuwe fietspaden in het Drents-Friese Wold. Hier is destijds een gebiedscommissie voor aangesteld, om deze plannen te realiseren.

Besluit- en planvorimg

14-03-2000 Vaststellen Startnotitie N381
18-06-2003 Vaststellen Projectnota/MER N381
09-03-2004 Vaststellen Voorkeurstracé N381
21-02-2007 Heropnenen M.E.R. procedure N381Donkerbroek - Oosterwolde
13-11-2007 Vaststellen Startnotitie/MER N381 Donkerbroek - Oosterwolde
18-06-2008 Tracévaststelling Drachten - Donkerbroek en Oosterwolde - Drentse Grens
17-12-2008 Vaststellen Projectnota/MER N381 Donkerbroek- Oosterwolde
24-06-2009 Tracévaststelling Donkerbroek-Oosterwolde
10-02-2010 Realisatiebesluit
30-11-2011 Vaststellen Provinciaal Inpassingsplan
31-10-2012 Uitspraak Provinciaal Inpassingsplan en Besluit Hogere Grenswaarden door Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State.

Vanaf 2014 tot en met 2017 is de N381 omgebouwd tot stroomweg. Het deel tussen Donkerbroek en Oosterwolde wordt tussen 2018 en 2020 verdubbeld.

Pagina opties