Zeldzaam moeraskartelblad duikt op op de gesaneerde Nije Heawei (31-01-2019)

Eind 2016 is de Nije Heawei gesaneerd vanuit de werkzaamheden aan de N381. Al snel hierna werd duidelijk dat de grondwaterinvloed in het gebied toenam door plasjes, ijzerfilmpjes en roestverschijnselen op de weg. Dit was water dat niet meer door de bermsloten werd afgevoerd. Ook ’s winters was tijdens vorstperioden te zien dat plassen als gevolg van het ‘bewegende’ water niet bevroren. Op de foto links, genomen tijdens de vorstperiode van eind februari 2018, is goed te zien dat het opkomende grondwater door de ijslaag heen duwt, waardoor bruine opbollingen ontstaan. Kwel in optima forma.

Natuur op de goede (voormalige) weg in het Wijnjeterper Schar
Eerder vertelden we al over de positieve effecten van de sanering van de Nije Heawei vanwege de vondst van de bedreigde plantensoort blonde zegge nabij de voormalige weg. Nu vinden er dus echter ook verrassende ontwikkelingen plaats óp de voormalige weg.
Lees het volledige artikel op https://www.burobakker.nl/natuur-op-de-goede-voormalige-weg-in-het-wijnjeterper-schar/

Pagina opties