Stobbenstroken tunnels N381 in trek (10-03-2020)

In de tunnel Bûtewei (Wijnjewoude), Peelrug (Donkerbroek) en Kraaiheidepollen (Appelscha) zijn stobbenstroken aangelegd zodat dieren veilig de weg kunnen passeren. Onlangs zijn de tunnels onderzocht op gebruik door zoogdieren, amfibieën en reptielen. Met name de passages in de Bûtewei en Peelrug worden vrij intensief gebruikt door marters, egels en muizen. Ook werd een vos geregistreerd.

Welke soort gebruikt welke tunnel?

Tunnel

Soort

Bûtewei

Steenmarter, wezel, bosmuis, huisspitsmuis, rosse woelmuis, bosspitsmuis en witte kwikstaart.

Peelrug

Vos, steenmarter, wezel, egel, mol, bruine rat, bosmuis, huisspitsmuis, rosse woelmuis en roodborst.

Kraaiheidepollen

Bosmuis, huisspitsmuis, bosspitsmuis, roodborst, winterkoning, woelrat/rat/mol.Achtergrondinformatie
Door het gebruik van de faunapassages passeren de dieren veilig de N381 en staan de populaties met elkaar in verbinding. Hierdoor kan uitwisseling van genen plaatsvinden aan beide zijden van de weg. Muizen vormen ook een voedselbron voor bijvoorbeeld de wezel en de steenmarter waardoor het gebruik van de passages door deze soorten marters wordt gestimuleerd. Provincie Fryslân heeft Buro Bakker, adviesburo voor ecologie, gevraagd een drietal faunapassages met stobbenwallen in fietstunnels te onderzoeken op gebruik door zoogdieren, amfibieën en reptielen. Het onderzoek is in samenwerking met Faunatech uitgevoerd.

Pagina opties