Nieuw kunstwerk N381 bij Appelscha (11-07-2018)

Bij de Oude Willem in Appelscha komt een kunstwerk van kunstenaar Frank Havermans. Het kunstwerk moet de herkenbaarheid en de uitgangspunten van de N381 versterken. De toevoeging van kunst in deze openbare ruimte is ook een wens vanuit de omgeving.

Kunstwerk
Het schetsontwerp van Frank Havermans brengt het graven van sloten met een taludbak, zwart-wit gestreepte grenspaaltjes en natuur samen. De kunstenaar werkt het schetsontwerp uit tot een definitief ontwerp en start in september 2018 met de realisatie van het kunstwerk. Het kunstwerk is in het voorjaar van 2019 klaar.


Gebiedsontwikkeling N381
Op diverse plekken rondom de N381 is aandacht besteed aan kunst. Het kunstwerk van Havermans moet een bijdrage leveren aan de beleving van het gebied langs de N381. Bij de inpassing van de weg is een verbinding gemaakt tussen het autonome karakter van de weg en de landschappelijke kwaliteiten. Kwaliteiten die de identiteit van het gebied karakteriseren. Zowel vanaf de weg als vanuit de omgeving is het landschap en de geschiedenis herkenbaarder gemaakt, wat ten goede komt aan de oriëntatie.

De kosten voor het kunstwerk bedragen maximaal € 100.000,- aan bouwkosten en worden gedekt vanuit het projectbudget N381. Provincie Fryslân stimuleert de realisatie en integratie van kunst bij de uitvoering van haar projecten. 

Proces
In januari 2018 zijn vier kunstenaars gevraagd een schetsontwerp te maken. De kunstenaars waren op basis van hun werken uitgekozen om een schetsontwerp te maken. Gedeputeerde Staten hebben – op advies van een onafhankelijke beoordelingscommissie – besloten om kunstenaar Frank Havermans de opdracht te gunnen voor het realiseren van het kunstwerk. Hij werkt het schetsontwerp nu uit naar een definitief ontwerp. De planning is dat het kunstwerk voor de zomer van 2019 gerealiseerd is.

Pagina opties