Inloting verdubbeling Donkerbroek - Oosterwolde (05-12-2017)

Vijf aannemers gaan aan de slag met het contract voor de verdubbeling van de N381 tussen Donkerbroek en Oosterwolde. Een notaris heeft vijf van de tien partijen ingeloot. In het voorjaar van 2018 wordt bekend wie de verdere verdubbeling gaat uitvoeren.

Procedure

De uitvoering van de verdubbeling van de N381 tussen Donkerbroek en Oosterwolde is in één contract op de markt gebracht. De aanbesteding startte donderdag 21 september 2017 formeel door een publicatie op aanbestedingsplatform “Tenderned”. Geïnteresseerde aannemers meldden zich aan en vervolgens toonden tien aannemers aan dat ze, aan de vooraf gestelde eisen, voldoen. Door de loting werd bepaald welke vijf aannemers door zijn en de contractstukken toegestuurd krijgen. Zij mogen daadwerkelijk een aanbieding indienen. De partij met de economisch meest voordelige inschrijving krijgt het werk gegund. De verwachting is dat in het voorjaar van 2018 bekend is welke partij het werk gaat uitvoeren.

Pagina opties