Gunning extra verdubbeling N381 (09-05-2018)

Provincie Fryslân heeft de extra verdubbeling van de N381 tussen Donkerbroek en Oosterwolde gegund aan Heijmans Infra B.V. Heijmans Infra B.V. wordt verantwoordelijk voor het uitvoeren van de aanpassing van vijf ongelijkvloerse kruisingen en de aanleg van de tweede rijbaan.

De bouw start naar verwachting in het najaar van 2018. Halverwege 2020 moet het werk aan de N381 klaar zijn.

Proces gunning
Vijf bedrijven deden in december 2017 hun aanbieding. Twee daarvan hebben zich tijdens de selectiefase teruggetrokken en geen inschrijving ingediend. De andere drie partijen zijn na de inschrijving beoordeeld op hun aangeboden kwaliteit en hun prijs. Heijmans Infra B.V. heeft de hoogste score op de kwaliteit en de laagste prijs. Daarmee hebben zij de opdracht gewonnen. Na de voorlopige gunning op 12 april kregen de bedrijven die de opdracht niet gegund hebben gekregen, tot begin mei de gelegenheid om bezwaar te maken tegen de gunningsbeslissing. Hiertegen is door de andere partijen geen bezwaar gemaakt. 

 

Pagina opties