Bezoek van ‘de Meitinkers’ (26-09-2019)

Vandaag kreeg project N381 twintig betrokkenen van het nog in uitvoering gaande project ‘drie tunnels in de N359 tussen Bolsward en Leeuwarden’ op bezoek. Na een korte introductie in ’t Witte Huis volgde een rondleiding in de tunnelbak van ’t West in Donkerbroek. Zo kregen zij een beeld van de werkzaamheden door Heijmans en de impact die de bouw heeft op de omgeving.

Bedankt voor jullie komst!

Pagina opties