Toegankelijkheidsverklaring provincie Fryslân

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 11 augustus 2020.

We vinden het belangrijk dat iedereen de informatie op onze websites zo goed mogelijk kan lezen, begrijpen en gebruiken. Met iedereen bedoelen we iedereen, dus ook bezoekers met een beperking. Dit wordt digitale toegankelijkheid genoemd. We proberen de informatie op onze websites zo toegankelijk mogelijk aan te bieden.

Heeft u problemen met het lezen, begrijpen of gebruiken van informatie op onze websites? Of heeft u een vraag over een onderwerp dat niet op onze websites staat? Vul dan het formulier in via onderstaande link.

Toegankelijkheidsmelding doen

Deze toegankelijkheidsverklaring geldt voor de websites:

De laatste vier sites zijn onderdeel van de hoofdwebsite.

Onze aanpak

Om het doel te bereiken dat de website toegankelijk is, hanteren we de volgende aanpak:

 • we laten onze websites elk jaar toetsen op toegankelijkheid door een onafhankelijke partij. Onze websites zijn voor het laatst getoetst op 6 juli 2020 door Stichting Accessibility. Het onderzoeksrapport is te vinden onderaan deze pagina;
 • we scannen onze websites regelmatig op fouten met het online websiteprogramma Siteimprove;
 • de redactie voert geregeld tussentijdse controles uit op de inhoud van de websites, ook door middel van het online websiteprogramma Siteimprove;
 • onze werknemers zijn getraind om fouten op de websites te herstellen, dit zijn de fouten die het online websiteprogramma Siteimprove laat zien;
 • onze vormgevers hebben een cursus digitale toegankelijkheid gevolgd. Zo veel mogelijk documenten worden toegankelijk opgemaakt;
 • de webredactie toetst nieuwe teksten en filmpjes vóór plaatsing op de websites op toegankelijkheid.

Niet toegankelijke of niet volledig toegankelijke onderdelen

De volgende onderdelen zijn uitgesloten van digitale toegankelijkheid:

 • Ingescande brieven en besluiten en andere pdf-bestanden die moeilijk toegankelijk te maken zijn (zie de alinea ‘Pdf-bestanden’ verderop deze pagina);
 • informatie van onze websites die wordt gearchiveerd op Archiefweb. Het webarchief biedt informatie aan uit het verleden. Deze dienst maakt dagelijks een niet aanpasbare kopie van onze websites. Deze oude informatie is niet altijd toegankelijk;
 • actuele bekendmakingen die we plaatsen op www.officielebekendmakingen.nl;
 • onze geo-informatiekaarten.

Uitslag toegankelijkheidsonderzoek door Stichting Accessibility

Zoals gezegd zijn onze websites op 6 juli 2020 getoetst op toegankelijkheid door Stichting Accessibility. Onderaan deze pagina is het onderzoeksrapport te vinden. In het onderzoeksrapport vindt u een uitgebreide uitleg per onderzocht toegankelijkheidspunt. Hieronder volgt een overzicht met een beknopte toelichting van alle onvoldoende scorende toegankelijkheidspunten uit het onderzoeksrapport. Het merendeel van deze fouten uit het onderzoeksrapport is inmiddels verholpen:

 • Succescriterium 1.3.1 (niveau A): Info en relaties – deze fout is inmiddels opgelost;
 • Succescriterium 2.4.1 (niveau A): Blokken omzeilen – deze fout is inmiddels opgelost;
 • Succescriterium 2.4.3 (niveau A): Focus volgorde – deze fout is inmiddels opgelost;
 • Succescriterium 2.4.4 (niveau A): Linkdoel (in context) – deze fout is inmiddels opgelost;
 • Succescriterium 2.4.7 (niveau AA): Focus zichtbaar - voor bezoekers die de website met een toetsenbord lezen, is het niet duidelijk waar ze zich op de website bevinden. Deze fout kan niet opgelost worden door de websiteleverancier. Dit punt wordt verholpen bij de overstap naar een nieuw websiteprogramma in 2021;
 • Succescriterium 2.5.3 (niveau A): Label in naam – deze fout is inmiddels opgelost;
 • Succescriterium 3.1.1 (niveau A): Taal van de pagina – deze fout is deels opgelost. Deze taalinstelling kan alleen niet voor de pagina www.fryslan.frl/frysk ingesteld worden. Deze fout kan niet opgelost worden door de websiteleverancier. Dit punt wordt verholpen bij de overstap naar een nieuw websiteprogramma in 2021;
 • Succescriterium 3.3.1 (niveau A): Foutidentificatie – deze fout wordt uiterlijk 1 november 2020 verholpen door de websiteleverancier;
 • Succescriterium 4.1.1 (niveau A): Parsen – deze fout kan niet opgelost worden door de websiteleverancier. Dit punt wordt verholpen bij de overstap naar een nieuw websiteprogramma in 2021;
 • Succescriterium 4.1.2 (niveau A): Naam, rol, waarde – deze fout kan niet opgelost worden door de websiteleverancier. Dit punt wordt verholpen bij de overstap naar een nieuw websiteprogramma in 2021.

Toegankelijkheidscertificaat

We moeten voldoen aan de wettelijke toegankelijkheidsrichtlijn op het gebied van websites. Dit wordt ook wel de WR2-AA richtlijn genoemd. We hebben hard gewerkt om aan dit niveau te voldoen en we zijn er bijna. Toegankelijkheid is niet alleen iets wat we wettelijk móeten doen. We wíllen er ook aan voldoen omdat we het belangrijk vinden dat iedereen, dus ook mensen met een beperking, zich kan redden op onze websites.

Voor welke groepen is toegankelijkheid extra belangrijk?

We streven er naar dat iedereen, ook als er sprake is van een beperking, onze websites kan lezen, begrijpen en gebruiken. Er is in de volgende situaties sprake van een beperking op het gebied van digitale toegankelijkheid:

 • wanneer iemand een leescomputer nodig heeft om de tekst te lezen, bijvoorbeeld door een visuele of lichamelijke beperking;
 • wanneer iemand een gehoorbeperking heeft en daardoor slecht of geen geluiden kan verstaan, bijvoorbeeld filmfragmenten of audio-opnamen;
 • wanneer iemand de Nederlandse taal onvoldoende beheerst (lezen, schrijven, verstaan).

Digitaal toegankelijk

Hoe zorgen we ervoor dat onze websites zo toegankelijk mogelijk zijn?

 • We proberen onze teksten in eenvoudig Nederlands te schrijven (op B1-leesniveau), zodat zoveel mogelijk mensen de tekst kunnen lezen, begrijpen en gebruiken;
 • Video’s op onze websites bevatten ondertiteling, zodat ook mensen met bijvoorbeeld een gehoorbeperking de video’s kunnen lezen, begrijpen en gebruiken;
 • De websites zijn met elke pc, tablet of smartphone te gebruiken, zodat iedereen, welk apparaat er ook gebruikt wordt, toegang heeft tot de informatie;
 • De websites bevatten een voorleesfunctie, zodat mensen die een voorleestool gebruiken toegang hebben tot de informatie.

Online websiteprogramma

Via het online websiteprogramma Siteimprove (www.siteimprove.com) toetsen wij onze websites een aantal keren per week op toegankelijkheid, leesbaarheid en fouten die de websites minder toegankelijk maken. Voorbeelden van deze fouten zijn: foutieve en/of doodlopende links, spelfouten en woorden en/of zinnen op een hoger niveau dan eenvoudig Nederlands (B1-taalniveau). Deze fouten lossen we zo snel mogelijk op.

Pdf-bestanden

De toegankelijkheidsrichtlijnen stellen hoge eisen aan pdf-bestanden. Wij kunnen op dit moment niet garanderen dat alle pdf’s op onze websites aan de toegankelijkheidsrichtlijnen voldoen. Zo zijn er bijvoorbeeld op het website-onderdeel ‘Gedeputeerde Staten’ pdf’s terug te vinden die ingescande brieven en besluiten bevatten. Wij zijn verplicht om deze documenten openbaar te publiceren. Het vergt voor ons te veel tijd en werk om al deze documenten toegankelijk te maken. In dit geval is het wettelijk niet verplicht om dit te doen.

Overige pdf’s

Alle pdf-bestanden zijn doorzoekbaar. Naast de ingescande brieven en besluiten, blijft het uitgangspunt om pdf’s te publiceren die aan de webrichtlijnen voldoen.

N.B. We plaatsen niet alle beschikbare documenten op de websites. De websites zouden dan veel te vol worden en dat gaat ten koste van de doorzoekbaarheid. Daarom kiezen we voor een selectie.

Word- en Excelbestanden

We beperken het aantal Word- en Excelbestanden zoveel mogelijk. Zodra deze bestanden gedownload zijn, kan de lezer deze bewerken. Hierdoor is er kans op verspringen van informatie, dit doet afbreuk aan de toegankelijkheid. Om deze reden bieden we alleen pdf’s aan op onze websites, aangezien dit bestandtype niet bewerkbaar is.

Op dit moment staan er geen Word- en Excelbestanden op de hoofdwebsite www.fryslan.frl.

Bestanden niet leesbaar?
Treft u op onze websites een bestand of tekst aan dat niet leesbaar is en dus niet aan de webrichtlijnen voldoet? Dan kunt u via provincie@fryslan.frl of via telefoonnummer 058 – 292 59 25 een verzoek indienen om het bestand of de tekst toegankelijk te maken.

Geo-informatie

De Google Mapskaarten en geo-informatiekaarten die op onze websites staan, zijn niet voor iedereen goed te gebruiken. Er wordt gezocht naar een oplossing die volledig voldoet aan de webrichtlijnen. De kaarten zijn raadpleegbaar op computer, tablet en smartphone.

Oude content

Oude versies van pagina’s, documenten en teksten van onze websites zijn te raadplegen via Archiefweb, met de browsers Google Chrome, Microsoft Edge, Safari en Firefox. Deze website maakt dagelijks een niet aanpasbare kopie van onze websites, waardoor informatie beschikbaar blijft.

Het is niet mogelijk om die informatie in het archief met terugwerkende kracht aan te passen. Wilt u informatie uit het archief gebruiken, maar is de informatie niet toegankelijk? Neem dan contact met ons op. Wij doen ons best om de informatie toegankelijk te maken en op te sturen.

Uitsluitingen van de toegankelijkheidsverklaring

Het kan voorkomen dat we vanuit onze websites verwijzen naar informatie die niet van onszelf is, maar in handen is van andere organisaties. We zijn niet verantwoordelijk voor de toegankelijkheid van die externe informatie.

De volgende verwijzingen zijn uitgesloten van onze toegankelijkheidsverklaring:

 • verwijzingen naar externe digitale producties en websites;
 • social mediakanalen als YouTube, Twitter, Instagram, Facebook en LinkedIn.

Meer informatie over digitale toegankelijkheid

Op de website Digitoegankelijk vindt u meer informatie over digitale toegankelijkheid.

Hulp nodig? Bel of mail ons!

U kunt contact met ons opnemen via de link naar het formulier, bovenaan deze pagina of via het telefoonnummer 058-292 59 25. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie van ons. U kunt ook een afspraak maken om bij ons langs te komen op het provinciehuis*. Ons provinciehuis is rolstoeltoegankelijk.

*In verband met de coronasituatie is ons provinciehuis zeer beperkt geopend voor bezoekers.

Het toegankelijkheidslabel van fryslan.frl. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.

Pagina opties