Over deze site

 • U bezoekt nu de website van de provincie Fryslân (Friesland). Hierop kunt u informatie vinden van en over het bestuur van de provincie.
 • Wij proberen de website zo goed mogelijk bij te houden. Toch is het mogelijk dat informatie niet meer juist of verouderd is. Als u dat ziet, kunt u een e-mail sturen naar provincie@fryslan.frl  U kunt hier ook terecht voor andere vragen over de website. Binnen drie dagen krijgt u een antwoord. Bellen kan ook naar (058)-292 5925.
 • Op deze website maken wij links naar websites van andere overheden zoals ministeries, andere provincies, gemeenten en waterschappen, maar niet naar bedrijven.  
 • De teksten, foto's en films op deze website zijn eigendom van de provincie, behalve de foto's van de leden van Provinciale Staten. Die zijn eigendom van het Hoge Noorden - Jacob van Essen.
 • Vormgeving: SIMgroep, www.simgroep.nl
 • Technische realisatie: SIMgroep, www.simgroep.nl

Privacy

U bezoekt deze website zonder dat wij weten wie u bent. Wel zet het computersysteem automatisch een bestandje met letters en cijfers op uw computer, maar daar staat geen informatie in over u. Dit wordt ook wel een ‘cookie’ genoemd. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Door de cookies zorgen wij ervoor dat de website naar behoren werkt en onthoudt de website bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt onze website anoniem bezoeken, tenzij u persoonlijke gegevens invult in bijvoorbeeld een digitaal formulier. Deze informatie gebruiken wij alleen om een antwoord op uw vraag te kunnen geven.

Digi-D en eHerkenning

Als u via een digitaal formulier van de website een aanvraag doet, dient u zich bij een aantal formulieren te identificeren met behulp van uw DigiD of eHerkenning. Na de identificatie worden deze gegevens gebruikt voor de door u ingediende aanvraag of wijziging, zodat wij zeker weten dat wij de juiste persoon helpen.

Dit geldt nu nog voor een aantal formulieren. In de toekomst geldt dit voor formulieren die ingevuld worden om een melding te doen of om een vergunning of subsidie aan te vragen. Voor korte formulieren, zoals een aanmeldformulier voor een event maken wij geen gebruik van DigiD of eHerkenning.

Siteimprove

Deze website maakt gebruik van de programma’s Piwik Analytics en Siteimprove. Dit zijn webanalyse-programma’s die wij gebruiken om de website te helpen analyseren. Zo krijgen we informatie over het aantal bezoekers, welke pagina’s het meest worden bezocht of de tijdstippen van bezoek. Wij kunnen geen persoonlijke informatie over de websitebezoekers inzien. Met persoonlijke informatie bedoelen we bijvoorbeeld de leeftijd, woonplaats en het geslacht van de bezoeker.

Cookies weigeren

U kunt het gebruik van cookies weigeren door dit in uw browser in te stellen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Functionaris gegevensbescherming

Een functionaris voor gegevensbescherming (FG) is belast met het toezicht op de bescherming van uw persoonsgegevens. De FG van de provincie Fryslân is bereikbaar via het Klant Contact Centrum van de provincie: telefoonnummer 058-292 59 25 of per e-mail: functionarisgegevensbescherming@fryslan.frl.

Mocht u liever rechtstreeks uw vraag aan de FG stellen in plaats van via het KCC, dan kunt u dit bij hen aangegeven. De medewerkers zijn op de hoogte van de dan te volgen procedure.

Privacyverklaring

Bekijk de algemene privacyverklaring van provincie Fryslân. Er is ook een Engelse versie bechikbaar.

Fries op deze website

Het gebruik van het Fries op deze website heeft ook de aandacht van Gedeputeerde Staten. 

Documenten

Diverse documenten op deze site bieden wij aan in PDF-vorm (Portable Document Format). Om PDF-bestanden te kunnen lezen en afdrukken hebt u een PDF-lezer nodig.  

 • Toegankelijkheidsverklaring provincie Fryslân

  Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 11 augustus 2020.

  Meer info

Pagina opties