Vogelgriep (17-11-2020)

Het is belangrijk dat u dood gevonden dieren meldt, zodat we inzicht blijven houden in de sterfte onder in het wild levende dieren. U kunt uw melding doorgeven via Dutch Wildlife Health.

Melden dood gevonden dier

Dode vogels melden

Heeft u een dode wilde (water)vogel gevonden? Raak de vogel(s) niet aan, maar onthoud waar ze liggen en meld dit bij het Friese Milieualarmnummer: 058 - 212 24 22. 

Of doe een landelijke melding:

  • op dezelfde plek 1 of 2 dode wilde eenden, zwanen of ganzen gevonden? Of minder dan 20 andere wilde vogels? Meld dit via bovenstaande link;
  • op dezelfde plek 3 of meer dode eenden, zwanen of ganzen gevonden? Meld dit bij het Landelijk meldpunt voor dierziekten via telefoonnummer (045) 54 63 188;
  • dode hobbykippen of hobbyvogels? Meld dit bij uw dierenarts.

Melding door pluimveehouders

Informatie voor commerciële pluimveehouders met zieke of dode vogels is te vinden op de website van de NVWA.

Meer informatie?

Meer informatie over het melden van dode vogels vindt u op de website van de Veiligheidsregio.

Pagina opties