Súdergoabrêge Workum opgeknapt en over op afstandsbediening (04-07-2019)

De renovatie van de Súdergoabrêge in Workum is klaar. Daarnaast is de brug nu op afstand te bedienen vanuit de centrale in Leeuwarden. Gedeputeerde Avine Fokkens opende vanmiddag de brug voor de laatste keer handmatig. Waarop de twee brugwachters die jarenlang op deze brug gewerkt hebben, binnen kwamen varen.

De twee afzonderlijk beweegbare brugdekken zijn vervangen. Dat geldt ook voor het brugmechanisme en het geleidingswerk. De aannemer Machinefabriek Emmen B.V. heeft schades aan het beton gerepareerd. Een groot deel van de werkzaamheden, waaronder het vervangen van de brugdekken, is in maart uitgevoerd tijdens een korte stremming. Op die manier is de hinder zoveel mogelijk beperkt gebleven. De brug ligt over de Trekvaart aan de noordoostkant, net buiten Workum en is één van de drukste (provinciale) bruggen in Fryslân.

Op afstand bedienbaar

De Súdergoabrêge is inmiddels aangesloten op de centrale bedienpost het Swettehûs in Leeuwarden. De nabij liggende Van Panhuysbrug in Tjerkwerd is ook aangesloten op deze bedienpost. Deze brug werd tot 1 februari 2019 al enkele jaren bediend vanaf de Súdergoabrêge. Bij de Sûdergoabrêge zijn de slagbomen en verkeersseinen aangepast en zijn er tien camera’s geplaatst.

Bij afstandsbediening wordt, net als bij lokale bediening, rekening gehouden met windrichting, windkracht, drukte op de weg, vaarweg, bediening van de Van Panhuysbrug in Tjerkwerd en de spoorbrug bij Workum. Lokale bediening van de brug blijft in geval van nood mogelijk. De provincie streeft naar een vlotte doorstroming van het weg- en vaarwegverkeer. De veiligheid staat daarbij voorop.

Swettehûs

Vanuit het Swettehûs, voormalig projectbureau Vrij-Baan aan de westkant van Leeuwarden, worden op dit moment negen bruggen op afstand bediend. De provincie bouwt er een nieuwe brugbediencentrale. Met de afstandsbediening is het mogelijk om pauzes en tolgeld op bruggen af te schaffen. Een belangrijke doelstelling voor de provincie om watersporters gastvrij te kunnen ontvangen. Voor de start van het vaarseizoen van 2021 is de nieuwe centrale klaar voor gebruik.

Pagina opties

Bekijkt u deze website het liefst in het Nederlands of het Frysk? Selecteer uw voorkeur.

De huidige voorkeurstaal is:

NederlandsFrysk

Om uw voorkeur later te wijzigen, klikt u op de vlag rechts bovenaan de website.