Rede fan Fryslân (03-10-2019)

Uitgesproken door Gerrit Hiemstra op donderdag 3 oktober 2019 in de Statenzaal in het provinciehuis in Leeuwarden.

Het klimaat verandert over de hele wereld en dat heeft ook voor Fryslân grote gevolgen. Wij zullen ons moeten aanpassen aan de veranderende omstandigheden en dat kan betekenen dat Fryslân er heel anders uit komt te zien. De Friezen moeten hun manier van leven aanpassen om de uitstoot van broeikasgassen zo snel mogelijk tot nul te brengen. Het is belangrijk dat de jongere generatie hier de ruimte voor krijgt zodat zij het in praktijk kan brengen.

Lees hier de hele Rede fan Fryslân 

Mocht u dit niet kunnen lezen dan kunt u hier de vertaling aanvragen.

Te downloaden:

Pagina opties