Nieuwe gedeputeerden en Statenleden geïnstalleerd (27-06-2019)

In een bijzondere vergadering van Provinciale Staten van Friesland op woensdag 26 juni, hebben Provinciale Staten het nieuwe college van Gedeputeerde Staten voor de komende vier jaar geïnstalleerd.

Nadat de commissaris van de Koning de extra Statenvergadering opende, gaf mw. Blaauw een introductie op het tot stand komen fan het bestuursakkoord met de titel Geluk op 1. Daarna volgde er een debat over het bestuursakkoord 2019-2023. Een meerderheid stemde in met het bestuursakkoord.

Nieuwe college

In de tweede helft van de vergadering werden de nieuwe leden van Gedeputeerde Staten verkozen.
De nieuwe gedeputeerden en hun voorlopige portefeuilles zijn: Sander de Rouwe, CDA (economie, financiën en sport), Sietske Poepjes, CDA (klimaat, energie en cultuur), Johannes Kramer, FNP (landbouw, leefbaarheid en wonen), Avine Fokkens-Kelder, VVD (verkeer, vervoer, recreatie, toerisme, ruimte, bedrijfsvoering) en Douwe Hoogland, PvdA (veenweide, natuur, water en milieu). Zij vormen de komende vier jaar het dagelijks bestuur van de provincie Fryslân. Donderdag volgt de definitieve portefeuilleverdeling.

Nieuwe Statenleden

Michiel Schrier (SP) en Klaas Kielstra (VVD), nemen afscheid als gedeputeerde. Zij nemen hun plek in de Staten weer in.

In de openstaande posten die ontstaan zijn door de installatie van de gedeputeerden, hebben Provinciale Staten vijf nieuwe leden benoemd:

  • Anne Schelhaas uit Blesdijke (CDA);
  • Anton Meijerman uit Drachten (CDA);
  • Anne Zijlstra uit Leeuwarden (PvdA);
  • Esther de Vrij uit Lemmer (VVD);
  • Wopke Veenstra uit Boelenslaan (FNP).

Pagina opties

Bekijkt u deze website het liefst in het Nederlands of het Frysk? Selecteer uw voorkeur.

De huidige voorkeurstaal is:

NederlandsFrysk

Om uw voorkeur later te wijzigen, klikt u op de vlag rechts bovenaan de website.