Nieuw kunstwerk N381 bij Appelscha (10-07-2018)

Bij de Oude Willem in Appelscha komt een kunstwerk van kunstenaar Frank Havermans. Het moet de herkenbaarheid en de uitgangspunten van de N381 versterken. De toevoeging van kunst in deze openbare ruimte is ook een wens vanuit de omgeving.

Het schetsontwerp van Frank Havermans brengt het graven van sloten met een taludbak, zwart-wit gestreepte grenspaaltjes en natuur samen. De bouw begint in september en is in het voorjaar van 2019 klaar.

Gebiedsontwikkeling

Op diverse plekken rondom de N381 is aandacht besteed aan kunst. Het werk van Havermans moet een bijdrage leveren aan de beleving van het gebied langs de N381. Bij de inpassing van de weg is een verbinding gemaakt tussen de weg en de landschappelijke kwaliteiten, die de identiteit van het gebied karakteriseren. Zowel vanaf de weg als vanuit de omgeving is het landschap en de geschiedenis herkenbaarder gemaakt, wat ten goede komt aan de oriëntatie.

De kosten voor het kunstwerk bedragen maximaal € 100.000 aan bouwkosten en worden gedekt vanuit het projectbudget N381. Provincie Fryslân stimuleert de realisatie en integratie van kunst bij de uitvoering van haar projecten. 

Project N381

De N381 tussen Drachten en de Drentse grens is omgebouwd tot een weg met ongelijkvloerse kruisingen. Doelstelling is het realiseren van een veilige weg en een betere bereikbaarheid van de regio. Er is veel aandacht besteed aan de natuur en de herinrichting van dorpskernen om de omgeving met een “plus” achter te laten. In het najaar van 2018 starten de werkzaamheden voor de verdubbeling van de N381 tussen Donkerbroek en Oosterwolde. Dit moet halverwege 2020 klaar zijn.

Pagina opties

Bekijkt u deze website het liefst in het Nederlands of het Frysk? Selecteer uw voorkeur.

De huidige voorkeurstaal is:

NederlandsFrysk

Om uw voorkeur later te wijzigen, klikt u op de vlag rechts bovenaan de website.