LF2028: dóór na Kulturele Haadstêd (05-03-2019)

Met 5,4 miljoen bezoeken in 2018 was het nog nooit zo druk in Fryslân. De economische impact wordt geschat op minimaal 230 tot 320 miljoen euro. Meer dan tien procent van de Friezen werkte als vrijwilliger actief mee aan het Culturele Hoofdstadjaar, bijna zeventig procent voelde zich betrokken bij de projecten en het gemiddelde eindcijfer van de Friezen bedraagt een 7,4.

Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ingrid van Engelshoven toonde zich in februari 2019 verheugd over de resultaten: ,,Door Fryslân en Leeuwarden in het bijzonder ben ik een trotse minister van Cultuur. Fryslân heeft ons afgelopen jaar laten genieten van kunst, in welke vorm dan ook. Door de fantastische programmering is het draagvlak voor kunst en cultuur binnen en buiten onze landsgrenzen sterker geworden. Investeren in cultuur loont!”

 De meeste doelen uit het bidbook van 2013, stelt directeur Tjeerd van Bekkum vast, zijn gehaald. De gerealiseerde investering, begroot op 74 miljoen, bedroeg uiteindelijk 104,5 miljoen euro. De economische impact, waarin onder meer de bestedingen door extra toeristen, bezoekers en de extra omzet van de culturele sector zijn doorberekend, levert Fryslân volgens onderzoek 230 tot 320 miljoen euro extra op. ,,Een geweldige prestatie.”

 De waardering voor de evenementen was in bijna alle gevallen hoger dan een 8. Met 430.000 bezoekers werd De Reuzen van Royal de Luxe gewaardeerd met een 8.6. Internationaal vonden bijna 1.600 samenwerkingen plaats; uit 87 landen die kunstenaars, scholieren, theatergezelschappen, bedrijven en musea aan elkaar verbonden. Het doel – tenminste 300 culturele internationale samenwerkingen – is daarmee met een factor vijf overtroffen.

Bezoeken

Het aantal bezoeken aan de projecten van LF2018 kwam uit op ongeveer 5,4 miljoen. De in het buitenland geprogrammeerde projecten leverden nog eens 800.000 bezoeken op. Ongeveer 51 procent van de bezoekers kwam uit Fryslân, 42 procent uit de rest van Nederland en 6 procent uit het buitenland.

 ,,It ôfrûne jier hat elkenien sjen, hearre en fiele kind wêr’t ús provinsje ta by steat is. Fryslân is in Iepen Mienskip,” constateert cultuurgedeputeerde Sietske Poepjes. ,,Mei elkoar ha we konkrete resultaten delset, dêr’t wy fierder op bouwe kinne. Net allinne moaie wurden op papier, mar dieden dy’t ta triennen bewege, minsken laitsje litte, ferwûnderje of fernuverje.”

Uit vandaag gepubliceerd onderzoek van het Fries Cultureel Planbureau blijkt dat 68 procent van de inwoners van Fryslân zich betrokken voelde bij LF2018. Ongeveer 10 procent van de bevolking zette zich in als vrijwilliger: twee keer zoveel als de doelstelling in het bidbook. Jongeren (4 tot 18 jaar) zetten zich 193.807 keer in bij projecten uit het hoofdprogramma.

 ,,2018 Was een groot succes, een eerste stap naar een beter Leeuwarden en Fryslân,” vindt cultuurwethouder Sjoerd Feitsma van Leeuwarden. ,,Nu moeten we doorzetten: met de inzet van vrijwilligers die vorig jaar ver boven verwachting was, met het opgebloeide cultuurtoerisme en met het feit dat we nu in veel Europese netwerken een plek hebben gekregen. Al die factoren kunnen we de komende jaren gebruiken om voort te bouwen op ons jaar als Culturele Hoofdstad.’’

 Het hoofdprogramma (zestig projecten) had veel aandacht voor duurzaamheid: bij tachtig procent van de projecten werd lokaal geproduceerd voedsel geserveerd. Ook was er veel aandacht voor hergebruik van materialen en duurzame energie. Het programma verleidde meer dan 30 procent van de mensen met ‘weinig affiniteit voor cultuur’ een of meerdere projecten te bezoeken. De kaartverkoop – in het bidbook geschat op een opbrengst van 4 miljoen euro – bracht in het hoofdprogramma maar liefst 20 miljoen euro op.

 Het bidbook stelde beleidsthema’s zoals biodiversiteit, taal, armoede en duurzame energie aan de orde. Leeuwarden-Fryslân 2018 wilde een maatschappelijke verandering teweegbrengen. Kunst en cultuur hebben bewezen hiervoor een effectieve motor te zijn.

LF2028

Er wordt gewerkt aan het vervolg van LF2018, de zogenaamde legacy. Lieuwe Krol en Sjoerd Bootsma werken als kwartiermakers samen met het culturele veld, maatschappelijke partners en overheden aan een nieuw inspirerend programma voor de komende jaren.

Ook de mienskip wordt weer uitdrukkelijk opgeroepen initiatieven te ontwikkelen en zo bij te dragen aan maatschappelijke opgaves en een stevig cultureel klimaat in Fryslân. Eind juni worden de definitieve plannen gepresenteerd, maar voor het brugjaar 2019 is donderdag al een aantal projecten en evenementen onthuld, zoals een kandidaatstelling voor de titel UNESCO City of  Literature, een locatievoorstelling van jonge theatermakers Skoft&Skiep, een nieuwe editie van de 2018Verhalenavond, Adje Lambertsz, Fuerza Bruta en Writer’s Block.

Te downloaden:

Pagina opties