Ira Judkovskaja Koninklijk onderscheiden (25-06-2020)

In Leeuwarden is vanmiddag artistiek directeur van Tryater Ira Judkovskaja benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Commissaris van de Koning drs. A.A.M. Brok reikte de versierselen uit tijdens de afscheidsbijeenkomst van Judkovskaja in het Tryater-gebouw.

Judkovskaja was 12.5 jaar artistiek leider van Tryater. Ze loodste in deze periode het Friestalige toneelgezelschap verschillende malen door zwaar weer. Zo zorgde ze er mede voor dat Tryater deel bleef uitmaken van de landelijke culturele basisinfrastructuur (BIS) en hield ze Tryater overeind toen landelijke cultuurbezuinigingen het voortbestaan in gevaar bracht. “Ze stond al die tijd als een moeder voor haar organisatie en haar medewerkers,”  aldus de commissaris.

Commissaris van de Koning Arno Brok staat op het podium met artistiek directeur Ira Judkovskaja

Verder zorgde ze voor vernieuwing en verjonging en was ze van grote betekenis voor het levend houden van de Friese taal als drager van identiteit. Ze legde contacten met buitenlandse gezelschappen en bracht Tryater en Fryslân internationaal voor het voetlicht. Ze stond mee aan de wieg van de Friese Taalalliantie en Lân fan Taal. Daarnaast was ze vanaf het prille begin betrokken bij Culturele Hoofdstad 2018 waar ze zich inzette voor het thema ‘Iepen mienskip.’ Ook was ze verantwoordelijk voor de openingsvoorstelling van dit evenement.

Pagina opties