IMF-subsidie voor 27 projecten in Zuidwest Fryslân (12-07-2019)

Het Iepen Mienskipsfûns Zuidwest Fryslân verstrekt in de tweede tender van 2019 subsidie aan 27 initiatieven vanuit de mienskip. Alle projecten samen zorgen voor een investering van ruim € 1,6 miljoen in de leefbaarheid van deze regio.

Derde luidklok in kerktoren Workum

In de toren van de Gertrudiskerk in Workum hangen twee monumentale klokken: de Treurer en de Trooster. De klokkenstoel is recent gerestaureerd, waardoor deze sterk genoeg is om het gewicht van een derde klok te dragen. ‘Stichting tot behoud van monumenten in de gemeente Súdwest-Fryslân’ laat hiervoor een nieuwe klok (de Juicher) gieten. Voor dit project ontvangt de stichting € 20.000,- uit het Iepen Mienskipsfûns. Het project kost
€ 55.194,-.

Iepen Mienskipsfûns

In 2019 kan van 16 september tot en met 11 oktober 2019 weer subsidie uit het IMF worden aangevraagd. Voorwaarde is dat het project bijdraagt aan het verbeteren van de leefbaarheid in wijk, dorp of stad. Kijk voor meer informatie op www.streekwurk.frl/imf

Pagina opties

Bekijkt u deze website het liefst in het Nederlands of het Frysk? Selecteer uw voorkeur.

De huidige voorkeurstaal is:

NederlandsFrysk

Om uw voorkeur later te wijzigen, klikt u op de vlag rechts bovenaan de website.