IMF-subsidie voor 12 projecten op de Friese Waddeneilanden (20-07-2020)

In de tweede tender van het Iepen Mienskipsfûns (IMF) investeert de provincie Fryslân in 12 projecten op de Friese eilanden. Het gaat om een bedrag van ruim € 178.000,-. Met deze bijdrage wordt ruim € 587.000,- op de eilanden geïnvesteerd.

Voorkant van het dorpshuis met fietsenstalling en ingang

Foto: Dorpshuis Ons Centrum op Schiermonnikoog

Gezellig samenkomen in ontmoetingsplek Ons Centrum

Op Schiermonnikoog maken veel partijen gebruik van het dorpshuis Ons Centrum. Stichting Ons Centrum, Stichting bibliotheek Noord Fryslân en de gemeente Schiermonnikoog willen de sociale samenhang en de leefbaarheid op het eiland vergroten door de bibliotheek op te laten gaan in het dorpshuis. Door het openbreken van muren wordt het gebouw een multifunctionele accommodatie met een eigentijdse invulling. Zo ontstaat er een gezellige ontmoetingsplek voor eilanders en toeristen. De totale projectkosten bedragen € 300.000, de te ontvangen IMF-subsidie is € 75.000.

Iepen Mienskipsfûns

Voor de 3e tender in 2020 kan vanaf maandag 7 september tot en met donderdag 1 oktober (17.00 uur) subsidie uit het IMF worden aangevraagd. Ook dan is weer de voorwaarde dat het project bijdraagt aan het verbeteren van de leefbaarheid. Kijk voor meer informatie en inspirerende projecten op www.streekwurk.frl/imf.

Pagina opties