Herman van Rompuy houdt zevende Rede van Fryslân (11-06-2018)

Gewezen voorzitter van de Europese Raad Herman van Rompuy houdt op vrijdag 19 oktober 2018 de zevende Rede van Fryslân.

Commissaris van de Koning drs. A.A.M. Brok is vereerd dat de oud-premier van België dit jaar de spreker wil zijn: ,,Juist in het jaar van Leeuwarden en Fryslân als Culturele Hoofdstad van Europa is het mooi dat we van een gezaghebbende, betrokken en deskundige spreker kunnen horen hoe hij onder meer tegen de positie van provincies als Fryslân in Europa aankijkt.’’ 

De titel van zijn rede luidt: “Europa van Viglius tot heden”.

De heer Van Rompuy was vanaf 1 januari 2010 bijna vijf jaar de eerste permanente voorzitter van de Europese Raad. Die bestaat uit alle regeringsleiders van de 28 lidstaten van de Europese Unie. Daarvoor was hij een jaar premier en eerder onder meer zes jaar minister van Begroting in België.

De provincie organiseert jaarlijks de Rede van Fryslân. Hierin houdt iemand van naam van buiten Fryslân de regio een spiegel voor, met een blik op de toekomst. Eerder sprekers waren Coen Teulings, Bernard Wientjes, Gerdi Verbeet, Olaf Koens, ZKH Prins Carlos en Pieter Winsemius.

De Rede van Fryslân vindt deze keer plaats in de Kanselarij in Leeuwarden. Toegang is alleen mogelijk op uitnodiging.

Pagina opties

Bekijkt u deze website het liefst in het Nederlands of het Frysk? Selecteer uw voorkeur.

De huidige voorkeurstaal is:

NederlandsFrysk

Om uw voorkeur later te wijzigen, klikt u op de vlag rechts bovenaan de website.