Help jij mee om een nieuwe functionaliteit in onze watersportapp te testen? (22-05-2018)

Hou jij van varen en ben je de komende zomermaanden regelmatig te vinden op de wateren in de Zuidwesthoek van Fryslân met een boot hoger dan 2.40 meter?

Wij zijn op zoek naar mensen die een nieuwe functionaliteit, de aanmeldmodule, in onze watersportapp willen testen. Via de app kun je eenvoudig brugbediening aanvragen bij het naderen van vier provinciale op afstand bediende bruggen. Dat betekent dat je niet meer hoeft te manoeuvreren om op de fysieke aanmeldknop aan de wal te drukken. Het verzoek komt via de app binnen in het Swettehûs, de nieuwe bediencentrale bij Leeuwarden, van waaruit de vier bruggen op afstand worden bediend. Met deze aanmeldfunctie willen we het gemak voor vaarweggebruikers vergroten. De bezoekers van Boot Holland reageerden al enthousiast op dit voornemen.

We willen de proefversie van de module in de watersportapp graag in de zomer 2018 laten testen. Vier bruggen worden op dit moment op deze manier bediend:

  • Janesloot bij Langweer;
  • Noorder Oudeweg nabij Joure;
  • brug in Scharsterbrug;
  • Zandslootbrug in Terherne.

De komende jaren worden steeds meer bruggen aangesloten. Na 2021 zal de provincie vanuit het Swettehûs 40 bruggen, verspreid over heel Fryslân, op afstand bedienen. Het betreft zowel provinciale als gemeentelijke bruggen. De aanmeld-app maakt onderdeel uit van het programma afstandsbediening. Met de afstandsbediening wordt het mogelijk om pauzevrij en tolgeldvrij te bedienen, een belangrijke doelstelling vanuit het programma Friese Meren.

Help jij mee om de komende zomermaanden deze functionaliteit in onze watersportapp te testen? Meld je dan aan bij Gert-Jan Bouma via g.j.bouma@fryslan.frl.

De app bevat ook andere nuttige informatie voor waterrecreanten.

Pagina opties

Bekijkt u deze website het liefst in het Nederlands of het Frysk? Selecteer uw voorkeur.

De huidige voorkeurstaal is:

NederlandsFrysk

Om uw voorkeur later te wijzigen, klikt u op de vlag rechts bovenaan de website.