Brug Dronryp feestelijk geopend (01-07-2019)

Zaterdag 29 juni opende kersverse gedeputeerde Avine Fokkens samen met Harm Beerda, directeur van Koninklijke Oosterhof Holman, de nieuwe brug over het Van Harinxmakanaal in Dronryp. Bewoners van de zuidzijde ontmoetten de bewoners van de dorpszijde tijdens een gezellige lunch op de brug.

Onderstaande video toont het bouwproces van de brug van begin tot aan de opening.


Bron: YouTube

Energieneutraal, onderhoudsarm en circulair

Na een bouwperiode van negen maanden draagt Oosterhof Holman de nieuwe brug over aan de Provincie Fryslân. Harm Beerda; ‘De brug is energieneutraal en onderhoudsarm. Hierdoor hoeft de weg minder vaak afgesloten te worden voor onderhoud. De brug is circulair gebouwd, dat betekent dat de brug aan het einde van de levensduur volledig gerecycled kan worden’.

Hoge betrokkenheid

Voor gedeputeerde Avine Fokkens was dit haar eerste opening in haar functie als gedeputeerde. Zij feliciteerde het dorp met de prachtige nieuwe brug en gaf een compliment over de betrokkenheid van de inwoners. ‘Zoals de bewoners van Dronryp elkaar hier bij deze opening ontmoeten, is een prachtig voorbeeld. Nu de brug open is monitoren we samen met gemeente Waadhoeke het verkeer op de gereden snelheid, de hoeveelheid en het type verkeer. Op basis van die gegevens blijven we met het dorp in gesprek’.

Afrondende werkzaamheden

De komende weken zijn er nog een aantal werkzaamheden rondom de brug. De oevers en bermen worden afgewerkt en de veerstoepen van de vlotbrug en de tijdelijke omleidingsroute worden opgeruimd. Daarna wordt ter hoogte van de vlotbrug gebaggerd en nieuwe damwanden geplaatst. De werkzaamheden zijn voor de bouwvak klaar. De brug is sinds zaterdagmiddag 17:00 uur weer in gebruik.

Pagina opties

Bekijkt u deze website het liefst in het Nederlands of het Frysk? Selecteer uw voorkeur.

De huidige voorkeurstaal is:

NederlandsFrysk

Om uw voorkeur later te wijzigen, klikt u op de vlag rechts bovenaan de website.