Aanvullende aanpak watercrassula Terschelling (03-12-2019)

De watercrassula op Terschelling is nog niet weg na de aanpak van de afgelopen twee jaar. Er is nog een kans dat het lukt om deze exoot te verwijderen, daarom start de provincie Fryslân in december met een aanvullende aanpak. Hiervoor stelt het college nog eens 1 miljoen beschikbaar.

Afgelopen jaar is gewerkt aan de aanpak van de watercrassula bij Midsland aan Zee. In Grote Plak en Klein Meisterplak is de plant na een grote ingreep nog niet teruggekomen. Bij andere duinvalleien is het verwijderen nog niet volledig gelukt. Ook heeft de watercrassula zich verder verspreidt.

Keerpunt

Gedeputeerde Douwe Hoogland: “It fuortheljen fan de wetterkrassula is tige dreech. Wy sitte op in kearpunt of it noch slagget of net. Mar der is noch in kâns, dêrom komme wy mei in oanfoljende oanpak en sette wy ús yn om de Natura 2000-doelstellings te beheljen op it eilân. As wy no net yngripe, is de kâns grut dat it net mear slagget om de eksoat folslein fuort te heljen fan Skylge.”

Dit najaar is er gewerkt in Onder de Draad en Waterplak. Voor de aanpak van deze winter stelt de provincie nog eens één miljoen euro beschikbaar. Het gaat om het afdekken of afgraven van de grootste besmettingsbronnen in Groot Meisterplak en de overstromingsvlakte van Waterplak. Er is meer geld nodig om de andere duinvalleien aan te pakken en opnieuw in te richten. De komende tijd wordt gezocht naar die financiering.

Verstikking

De watercrassula komt van oorsprong uit Australië en hoort niet thuis in Nederland. De plant verspreidt zich snel, bijvoorbeeld via schoeisel of aan vogelpootjes, en verstikt de bestaande natuur op Terschelling. De watercrassula staat niet op de Unielijst van invasieve soorten, maar de provincie pakt de plant aan uit haar taak om de Natura 2000-natuur op het eiland te beschermen. Dit doet de provincie samen met Staatsbosbeheer, Wetterskip Fryslân, gemeente Terschelling en deskundigen. Voor de aanpak is een financiële bijdrage beschikbaar vanuit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (POP3-subsidie). 

Pagina opties