30 projecten in Noordoost Fryslân krijgen geld uit Iepen Mienskips Fûns (28-06-2019)

Het Iepen Mienskipsfûns Noordoost Fryslân verstrekt in de tweede tender van 2019 subsidie aan 30 initiatieven vanuit de mienskip. Alle projecten samen zorgen voor een totale investering van ruim 1,3 miljoen euro in de leefbaarheid van deze regio.

Een van de gehonoreerde projecten is van de Stichting Wrâldfrucht uit Buitenpost. Deze gaat langs de foodwalk, een wandelroute, 55.000 biologische, bijvriendelijke vroege bollen planten. In het vroege voorjaar is het voor de eerste bijen, hommels en andere bestuivers erg lastig om voldoende voedsel te vinden. Planten die vroeg bloeien leveren stuifmeel en nectar voor deze insecten. Sneeuwklokjes, krokussen, narcissen, wilde tulpen, bosanemonen en wilde hyacinten lenen zich hier uitstekend voor. De bijdrage vanuit het IMF is 8.914 euro. Het project kost 22.286 euro.

De gemeente Noardeast-Fryslân wil biodiversiteit in en met de dorpen bevorderen, 'Natuerlik Ferskaat' van openbaar groen en berminrichting. Met de bollenplantactie zet Buitenpost zich als bijendorp op de kaart. Aan de wandelroute wordt een extra lus richting Kollum gekoppeld. Het project maakt natuur- en milieueducatie en natuurbeleving mogelijk.

Iepen Mienskipsfûns

In 2019 kan van 16 september tot en met 11 oktober weer subsidie uit het IMF worden aangevraagd. Voorwaarde is dat het project bijdraagt aan het verbeteren van de leefbaarheid in wijk, dorp of regio. Kijk voor meer informatie op www.streekwurk.frl/imf.

Ook is subsidie vanuit de Europese LEADER-regeling mogelijk voor inwoners in Noordoost en Noardwest Fryslân. Deze regeling is geopend van 16 september tot en met 25 oktober.

Pagina opties

Bekijkt u deze website het liefst in het Nederlands of het Frysk? Selecteer uw voorkeur.

De huidige voorkeurstaal is:

NederlandsFrysk

Om uw voorkeur later te wijzigen, klikt u op de vlag rechts bovenaan de website.