Nieuws

 • Help jij mee om een nieuwe functionaliteit in onze watersportapp te testen?

  (22-05-2018)

  Hou jij van varen en ben je de komende zomermaanden regelmatig te vinden op de wateren in de Zuidwesthoek van Fryslân met een boot hoger dan 2.40 meter?

 • Afsluiting A6 vanuit Lemmer bij Joure

  (22-05-2018)

  Op vrijdagavond 25 mei van 19.00 tot zaterdagochtend 26 mei 06.00 uur en woensdagavond 30 mei van 19.00 tot donderdagochtend 31 mei 06.00 uur is de A6 bij Joure vanuit Lemmer afgesloten voor alle verkeer. Donderdagavond 31 mei van 19.00 uur tot vrijdagochtend 1 juni 06.00 uur is gereserveerd voor als de werkzaamheden niet plaats kunnen vinden op de eerdere data.

 • It Iepen Mienskipsfûns, wat levert het op?

  (22-05-2018)

  Fryslân bruist van de initiatieven. Vorig jaar deden maar liefst 561 initiatiefnemers een beroep op het Iepen Mienskipsfûns (IMF). Met deze subsidieregeling ondersteunt de provincie projecten van inwoners, waarmee zij de leefbaarheid in hun wijk, dorp, stad of op hun eiland verbeteren.

 • Steun voor Friese monumenten in het Europees jaar van het Cultureel Erfgoed

  (22-05-2018)

  2018 is het Europees jaar van het Cultureel Erfgoed. Eigenaren van Friese monumenten of andere karakteristieke bouwwerken kunnen net als in voorafgaande jaren, subsidie aanvragen voor een restauratie of restauratie bij herbestemming. Daarvoor is € 1,6 miljoen beschikbaar.

 • Friese fonteinen feestelijk geopend

  (18-05-2018)

  Ze doen het! In tien van de elf steden zijn vanmiddag de fonteinen van het Culturele Hoofdstad-project 11Fountains in werking gezet. De kunstwerken werden op deze ‘Kletterdei’ stad voor stad aangezet door de kunstenaars. Minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verrichte de finale openingshandeling van de 11fountains door het sluiten van een cultuurverbond.

 • Fietstocht ‘Tuhuupe luupe’ verbindt Friezen

  (17-05-2018)

  Van 18 tot en met 20 mei 2018 organiseert de Interfriese Raad een fietstocht van Bredstedt (Noord-Friesland) door Oost-Friesland naar Leeuwarden. De tocht verbindt Friezen uit Nederland en Duitsland met elkaar. In het kader van Leeuwarden-Fryslân 2018 wordt samenwerking over de grens gestimuleerd op het gebied van cultuur en taal, maar ook op het gebied van sport. Sport verbindt en verenigt mensen en zorgt voor onderling respect. Daarom heet het evenement ‘Tuhuupe luupe’, dat ‘met elkaar lopen’ betekent.

 • Fryslân verder met aanpak veenweidegebied

  (15-05-2018)

  Een investering vanuit de regio van 25 miljoen euro in het veenweidegebied voor de periode 2020-2030. Daar zetten de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân op in om doelstellingen op het gebied van klimaat, vitaal platteland en duurzame landbouw te realiseren. De regiobijdrage bestaat mede uit een jaarlijkse bijdrage van de provincie Fryslân van 1,25 miljoen euro.

 • Kor Visscher van Philips Drachten geridderd

  (15-05-2018)

  Directielid Kor Visscher (65) uit Haren van Philips Drachten is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Bij zijn afscheid van Philips kreeg de heer Visscher dinsdag de versierselen opgespeld door commissaris van de Koning drs. A.A.M. Brok.

 • Neem een kijkje op de bouw in Lemmer

  (14-05-2018)

  Samen met aannemer Van Gelder werkt de provincie Fryslân aan de weg (de N359) door Lemmer. Wat gebeurt daar precies? En waarom gebeurt dat? De provincie Fryslân is de opdrachtgever, maar wat doet een provincie eigenlijk? En wat doet een aannemer? Van Gelder en de provincie Fryslân zetten op zaterdag 2 juni de bouwhekken open voor het publiek om al deze vragen te beantwoorden. Stap op de fiets en bezoek verschillende locaties langs de weg. Of stap in één van de treintjes, en laat je langs de locaties rijden. 

 • Fryslân kiest voor verandering in personeelsinzet

  (14-05-2018)

  Door onder andere het afronden van grote infraprojecten en het krimpen van de provinciale begroting gaat de provincie Fryslân werken met minder personeel. Dit gebeurt zonder gedwongen ontslagen. Om dit alles op een goede manier te laten verlopen is het Strategisch Personeelsplan (SPP) vastgesteld.

 • Wolf duikt op bij Boijl

  (14-05-2018)

  Er loopt een wolf in Fryslân. Half april zijn er bij Boijl twee schapen gedood. Uit DNA-materiaal dat toen bij de gedode schapen is afgenomen, blijkt nu dat het inderdaad om een wolf gaat. Het is voor het eerst sinds lange tijd dat er een wolf in Fryslân is gesignaleerd.

 • Nieuwe natuur in beekdal Alddjip

  (08-05-2018)

  Er komt 37 hectare nieuwe natuur voor Natuurnetwerk Nederland in het beekdal van het Alddjip (het Koningsdiep). De provincie Fryslân stelt hiervoor € 378.000 beschikbaar. Doel is om de verdroging van het gebied tegen te gaan en om natuur te ontwikkelen in het oostelijk deel van de Hemrikkerscharren en een klein gebied bij Heidehuizen.

 • Varende expositie 11Fountains ontvangt 10.000ste bezoeker

  (07-05-2018)

  Een mijlpaal voor de 11Fountains. Op zondag 6 mei in Sloten ontving de varende expositie 11Fountains de 10.000ste bezoeker aan boord van de Tromp.

 • Initiatiefrijke Friezen met goede projectideeën gezocht

  (04-05-2018)

  Friezen met een goed idee om de leefbaarheid in hun dorp, stad of op hun eiland te verbeteren, kunnen van 7 mei tot en met 1 juni 2018 subsidie aanvragen uit het Iepen Mienskipsfûns. Met deze regeling helpt de provincie initiatieven uit de mienskip uit te voeren. In deze ronde is bijna € 1,4 miljoen beschikbaar voor heel Fryslân.

 • Ald Dwinger: van vuilstortplaats tot natuurgebied

  (04-05-2018)

  Provincie Fryslân is klaar met het ‘inpakken’ van de voormalige vuilstortplaats Ald Dwinger. De afsluiting hiervan gebeurt symbolisch tijdens een besloten herdenkingsceremonie komende zondag Op de 73e bevrijdingsdag van Leeuwarden-Fryslân, in het Nationaal Park De Alde Feanen bij de zwaluwhaven. De Ald Dwinger kent vele anekdotes en verhalen maar het neerstorten van Lancaster R5682 in de nacht van 4 op 5 september 1942 in de Neare Saiter, is wel het meest aangrijpende. Bekijk de beelden van dit bijzondere project.

 • Friese oorlogsverhalen en minister-president bij Nationale Viering Bevrijding

  (03-05-2018)

  Bij de Nationale Viering van de Bevrijding in Leeuwarden komen op zaterdag 5 mei Friese oorlogsverhalen naar voren. Dit gebeurt in de Blokhuispoort. De ochtend is alleen toegankelijk voor genodigden.

 • Ameland krijgt in juli waarnemend burgemeester

  (03-05-2018)

  De gemeente Ameland krijgt na het vertrek van burgemeester Albert de Hoop op 1 juli van dit jaar voorlopig een waarnemend burgemeester. Die blijft in ieder geval een jaar. Commissaris van de Koning drs. A.A.M. Brok heeft dit maandag bij een bezoek aan het eiland met de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders afgesproken.

 • Wandel- en fietsroute Leeuwarden over oorlogsverhalen

  (01-05-2018)

  In de aanloop naar de Nationale Viering van de Bevrijding zaterdag in Leeuwarden is dinsdagmiddag een wandel- en fietsroute gepresenteerd langs plaatsen in de stad die met de oorlog te maken hebben.

 • Vijf verzetsverhalen bij Nationale Viering van de Bevrijding

  (26-04-2018)

  In de Blokhuispoort in Leeuwarden zijn op zaterdag 5 mei vijf verhalen te beluisteren over oorlog en verzet.

 • Turfvaart Appelscha: op reis door de regio

  (25-04-2018)

  Stichting Turfvaartdagen Appelscha krijgt € 24.000 euro uit het provinciale Iepen Mienskipsfûns (IMF) voor een Turfvaart door de regio.

 • Koen Eekma geridderd bij afscheid Afûk

  (25-04-2018)

  Bij zijn afscheid van de Afûk is Koen Eekma (66) uit Heerenveen benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

 • Begroting 2019 Waddenfonds

  (18-04-2018)

  Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Waddenfonds heeft de conceptbegroting 2019 Waddenfonds voor zienswijze voorgelegd aan Provinciale Staten.

 • Cultuurfonds Fryslân steunt 63 cultuur- en natuurprojecten

  (06-04-2018)

  Het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân heeft in het laatste kwartaal van dit jaar aan 63 cultuur- en natuurprojecten in de provincie € 147.050 toegekend.

 • Nieuwjaarstoespraak Commissaris van de Koning

  (08-01-2018)

  Op vrijdag 5 januari was de jaarlijkse Nieuwjaarsbijeenkomst van het college van Gedeputeerde Staten, met inwoners en relaties van de provincie Fryslân.

 • OV-vlogger Darshan Boerema

  (11-10-2017)

  De 17-jarige Darshan Boerema uit Heerenveen vlogt dit jaar over openbaar vervoer voor de Provincie Fryslân.

Pagina opties

Bekijkt u deze website het liefst in het Nederlands of het Frysk? Selecteer uw voorkeur.

De huidige voorkeurstaal is:

NederlandsFrysk

Om uw voorkeur later te wijzigen, klikt u op de vlag rechts bovenaan de website.