Nieuws

 • Noord-Nederland koploper duurzaam platteland: Presentatie voorstel Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw

  (17-07-2018)

  De provincies Groningen, Fryslân en Drenthe willen graag dat Noord-Nederland koploper wordt voor een duurzaam platteland. De drie provincies hebben daarvoor samen met natuur- en landbouworganisaties een voorstel ontwikkeld voor een zogenaamde Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw. Op 16 juli presenteerden de samenwerkende partijen het bijgevoegde voorstel. Binnenkort wordt het officieel aangeboden aan minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Hiermee doet het Noorden een beroep op het Rijk om samen op te trekken bij de transitie naar een duurzame landbouw.

 • Twaalf sollicitanten voor burgemeesterschap Waadhoeke

  (17-07-2018)

  Twaalf mensen hebben gesolliciteerd naar het burgemeesterschap van de gemeente Waadhoeke. De negen mannen en drie vrouwen zijn allen boven de veertig jaar. Zowel D66 als de niet-landelijke partijen zijn met drie kandidaten het meest vertegenwoordigd.

 • Presentatie boekje en app Taal fan it hert

  (17-07-2018)

  In MeM Livingroom of Languages in Leeuwarden is vanmiddag het boekje en de app Taal fan it hert gepresenteerd. Gedeputeerde Sietske Poepjes reikte de eerste exemplaren uit aan Friezen die voor het boekje werden geïnterviewd. Het boekje en de app geven informatie over Fryslân, de Friezen en de Friese taal. De provincie Fryslân stelt ze gratis beschikbaar in vier talen: Fries, Nederlands, Duits en Engels.

 • Femke wijst onze gasten de weg

  (13-07-2018)

  Provincie Fryslân wil dat bezoekers van Fryslân en evenementen in het kader LF2018 veilig, snel en op een vriendelijke manier hun bestemming bereiken.

 • Nieuw fietspad langs Tsjummearumer Feart

  (12-07-2018)

  Kinderen van basisscholen de Schalmei, de Oanset en de M.J. Tamsmaskoalle openden op 12 juli feestelijk het nieuwe fietspad langs de Tsjummearumer Feart. Samen met gedeputeerde Johannes Kramer, wethouder Caroline de Pee van Waadhoeke en de bestuurscommissie Franekeradeel-Harlingen fietsten ze al luid bellend onder de openingsboog door. Ook stemden de kinderen op een nieuwe naam voor het fietspad: Trijemolepaad.

 • Update bebording rondom Engwierum

  (10-07-2018)

  Drie projecten, met hinder voor de omgeving, tegelijkertijd uitvoeren: dat is veel. Provincie Fryslân knapt de weg in en rondom het dorp Engwierum op. Tegelijkertijd worden bruggen over de Strobosser Trekfeart gerenoveerd en krijgt de Strobosser Trekweg (de N910) nieuw asfalt. Elk project heeft haar eigen omleidingsroutes voor het verkeer én dus ook haar eigen bebording.

  Zo staan er nogal wat borden in de omgeving. Dat dat onduidelijkheid kan opleveren, bleek dit weekend. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Daarom halen we vandaag een aantal van de borden nog weg. 

 • Vismigratierivier Afsluitdijk in september de markt op

  (10-07-2018)

  Na de zomer kunnen geïnteresseerde aannemers inschrijven op de bouw van de Vismigratierivier door de Afsluitdijk. De provincie heeft vandaag groen licht gegeven om de aanbesteding in september te starten. Rond de jaarwisseling wordt bekend welk bedrijf het werk gaat uitvoeren. De bouw start voor de zomer van 2019.

 • Nieuw kunstwerk N381 bij Appelscha

  (10-07-2018)

  Bij de Oude Willem in Appelscha komt een kunstwerk van kunstenaar Frank Havermans. Het moet de herkenbaarheid en de uitgangspunten van de N381 versterken. De toevoeging van kunst in deze openbare ruimte is ook een wens vanuit de omgeving.

 • Korting voor middelbare scholieren die met OV reizen

  (10-07-2018)

  Jongeren van 12 tot en met 18 jaar kunnen vanaf 1 augustus tot het eind van het schooljaar korting krijgen op het busabonnement “Altijd Vrij Fryslân”. Het betreft (naast de leeftijdskorting) een extra korting van €25 bij een maandkaart en €250 bij een schooljaarkaart. Met dit abonnement kunnen scholieren voor een vast bedrag vrij reizen met de bus in heel Fryslân.

 • Gerard van Klaveren waarnemend burgemeester Ameland

  (10-07-2018)

  Gerard van Klaveren is dinsdagmiddag door commissaris van de Koning drs. A.A.M. Brok beëdigd tot waarnemend burgemeester van Ameland. De benoeming geldt voor een periode van anderhalf jaar. De heer Van Klaveren (67, VVD) was eerder twaalf jaar burgemeester van Weststellingwerf en daarvoor acht jaar gedeputeerde.

 • Vijf potentiële huisartsen in drie maanden tijd

  (06-07-2018)

  Drie maanden nadat de campagne 11huisartsen van start ging, hebben zich al vijf gegadigden gemeld om mogelijk een praktijk in Fryslân over te nemen.

 • Vertrekkend burgemeester De Hoop geridderd

  (06-07-2018)

  Bij zijn afscheid van de gemeente Ameland is burgemeester Albert de Hoop vrijdagmiddag benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

 • Busgebouw Dokkum energieneutraal

  (05-07-2018)

  Het busstationsgebouw van Dokkum is weer up-to-date. Meer dan dat zelfs. Het gebouw is gemoderniseerd én verduurzaamd. Dokkum heeft hiermee het eerste energieneutrale busstationsgebouw van Fryslân. Gedeputeerde Johannes Kramer verrichtte samen met Jitze Hannema van Arriva donderdag 5 juli de officiële heropening van het stationsgebouw, zodat de chauffeurs van Arriva er hun intrek in kunnen nemen.

 • Geld uit Kansenfonds voor integratie en kans op werk

  (03-07-2018)

  Vijf nieuwe projecten in Fryslân die sociaal zwakke mensen helpen, krijgen geld uit het Friese Kansenfonds. Daardoor kunnen bijvoorbeeld jongeren met autisme hulp krijgen bij het vinden van een baan of opleiding.

 • Fryslân zet zich in voor een circulair Europa

  (03-07-2018)

  Circulariteit wordt het centrale thema voor de inzet van Fryslân in Europa. Binnen de Europese Unie liggen veel kansen als het gaat om het uitbannen van afval en het beter gebruiken van grondstoffen. Met haar kennis en ervaring kan de provincie ook veel bieden aan andere Europese regio’s.

 • Provincie kandidaat voor titel Beste Overheidsorganisatie

  (02-07-2018)

  De provincie Fryslân maakt kans op de titel Beste Overheidsorganisatie van het Jaar.

 • Denen geïnspireerd door Fryslân

  (02-07-2018)

  Vertegenwoordigers van de Deense regio rond Aarhus gaan met nieuwe ideeën naar huis.

 • Tsjerk Hiddessluis minder vaak open en dicht vanwege droogte

  (02-07-2018)

  In verband met de aanhoudende droogte past de provincie het schutten in de Tsjerk Hiddessluis aan.

 • Werk aan provinciale weg tussen Lemmer en Sondel weer van start

  (21-06-2018)

  Vanaf donderdag 28 juni hervat aannemer Reimert B.V. de werkzaamheden aan de provinciale weg (N359) tussen Lemmer en Sondel. De provincie Fryslân en de aannemer bereikten daarover deze week een akkoord. De werkzaamheden duren tot donderdag 12 juli. Verkeer moet rekening houden met hinder.

 • Groene economie basis voor versterken kwaliteit leefomgeving

  (19-06-2018)

  Vitale steden en dorpen, energietransitie, versterken biodiversiteit en het aanpassen aan de klimaatverandering. Daar zet de provincie Fryslân op in de komende jaren. Dit staat in het Koersdocument Omgevingsvisie Fryslân, een vergezicht naar het Fryslân van 2050.

 • Omwonenden denken mee over gebiedsontwikkeling Wolvega - Slijkenburg

  (05-06-2018)

  Ingenieursbureau Sweco heeft een adviesrapport uitgebracht, met daarin de aanbevelingen over de ontwikkeling van het gebied tussen Wolvega en Slijkenburg. Het aanpassen van de N351 tussen beide dorpen hoort daar ook bij. Provincie Fryslân neemt de adviezen mee in het maken van de plannen voor het gebied en de weg.

 • Help jij mee om een nieuwe functionaliteit in onze watersportapp te testen?

  (22-05-2018)

  Hou jij van varen en ben je de komende zomermaanden regelmatig te vinden op de wateren in de Zuidwesthoek van Fryslân met een boot hoger dan 2.40 meter?

 • Ald Dwinger: van vuilstortplaats tot natuurgebied

  (04-05-2018)

  Provincie Fryslân is klaar met het ‘inpakken’ van de voormalige vuilstortplaats Ald Dwinger. De afsluiting hiervan gebeurt symbolisch tijdens een besloten herdenkingsceremonie komende zondag Op de 73e bevrijdingsdag van Leeuwarden-Fryslân, in het Nationaal Park De Alde Feanen bij de zwaluwhaven. De Ald Dwinger kent vele anekdotes en verhalen maar het neerstorten van Lancaster R5682 in de nacht van 4 op 5 september 1942 in de Neare Saiter, is wel het meest aangrijpende. Bekijk de beelden van dit bijzondere project.

 • Begroting 2019 Waddenfonds

  (18-04-2018)

  Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Waddenfonds heeft de conceptbegroting 2019 Waddenfonds voor zienswijze voorgelegd aan Provinciale Staten.

 • Nieuwjaarstoespraak Commissaris van de Koning

  (08-01-2018)

  Op vrijdag 5 januari was de jaarlijkse Nieuwjaarsbijeenkomst van het college van Gedeputeerde Staten, met inwoners en relaties van de provincie Fryslân.

 • OV-vlogger Darshan Boerema

  (11-10-2017)

  De 17-jarige Darshan Boerema uit Heerenveen vlogt dit jaar over openbaar vervoer voor de Provincie Fryslân.

Pagina opties

Bekijkt u deze website het liefst in het Nederlands of het Frysk? Selecteer uw voorkeur.

De huidige voorkeurstaal is:

NederlandsFrysk

Om uw voorkeur later te wijzigen, klikt u op de vlag rechts bovenaan de website.