Nieuws

 • Fryslân moet profiteren van positieve miljoenennota

  (18-09-2018)

  De miljoenennota biedt kansen voor Fryslân om te profiteren van de bloeiende economie. 

 • Mienskipsprojecten ontvangen bonus van €2.018

  (17-09-2018)

  Vijf initiatieven uit de mienskip ontvingen woensdagavond 12 september een bonus van € 2.018. Gedeputeerde Johannes Kramer reikte de cheques uit tijdens het wekelijkse avondprogramma ‘Iepen UP Live’ van Leeuwarden-Fryslân 2018 (LF2018).

 • Help ons met wildspotten

  (17-09-2018)

  Help jij ons met wildspotten? Om te onderzoeken welke dieren gebruikmaken van de faunapassages in Fryslân, heeft de provincie bij 15 faunapassages camera’s geplaatst. Wanneer een dier gebruik maakt van de passage, wordt dit op beeld vastgelegd. We kunnen wel wat hulp gebruiken, om te bepalen welke dieren er gefilmd zijn. Daarom roept provincie Fryslân liefhebbers op om te wildspotten.

 • Europese subsidie voor grote initiatieven Noardwest- en Noordoost-Fryslân

  (14-09-2018)

  Initiatiefnemers van projecten Noordoost- en Noardwest-Fryslân kunnen weer subsidie aanvragen uit het Europese programma voor plattelandsontwikkeling LEADER.

 • Ouders zijn blij met het Taalkado

  (12-09-2018)

  Het geboortegeschenk van de provincie Fryslân, het Taalkado, wordt door ouders zeer positief ontvangen.

 • Ontheffing Wet natuurbescherming voor Accolade

  (12-09-2018)

  Woningcorporatie Accolade hoeft vanaf nu niet meer bij elke verbetering van een wooncomplex een ontheffing aan te vragen.

 • Bruggen over Stroobossertrekvaart in ere hersteld

  (12-09-2018)

  Tussen Dokkum en Gerkesklooster vind je de Stroobossertrekvaart. Met daarnaast de Stroobossertrekweg.

 • Beleef de democratie tijdens Ljouwert Culinair

  (10-09-2018)

  Op zaterdag 15 september, tijdens Ljouwert Culinair, is het provinciehuis open voor publiek. Het gebouw biedt jong en oud een kijkje in uiteenlopende projecten als de Afsluitdijk, er zijn debatten te volgen en rondleidingen door het monumentale pand.

 • Elise en Leon openen ‘Om de Dobben’

  (07-09-2018)

  Bij Burgum is zojuist – donderdagmiddag 6 september - natuurplan ‘Om de Dobben’ geopend.

 • Amateurs spelen mee in musical ‘Cats’

  (05-09-2018)

  Een groep docenten heeft de handen inéén geslagen om een musicalproductie te organiseren met inwoners van de gemeente Smallingerland.

 • Provinciaal taalbeleid op de goede weg

  (04-09-2018)

  Ondanks de grote maatschappelijke ontwikkelingen, is de positie van de Friese taal stabiel gebleven. Dit blijkt uit het onderzoek Taal yn Fryslân, uitgevoerd door de Fryske Akademy. Het Fries heeft, mede door het provinciaal taalbeleid, een plek in de formele domeinen veroverd. Het meer en beter gebruiken van het Fries is nu de vervolgstap.

 • 100.000ste bezoeker voor het Afsluitdijk Wadden Center

  (31-08-2018)

  Binnen een half jaar na de opening van het Afsluitdijk Wadden Center is een mijlpaal bereikt; de 100.000e bezoeker is verwelkomt. Gerard Bos en Maureen Banks uit Anna Paulowna waren de gelukkigen. Zij reageerden verrast op het welkom door gedeputeerde Klaas Kielstra van de provincie Fryslân, tevens voorzitter van De Nieuwe Afsluitdijk.

 • Weten bezoekers de weg te vinden naar jouw evenement?

  (28-08-2018)

  Wist jij de weg naar de Reuzen in Leeuwarden goed te vinden? Wist je bijvoorbeeld waar je moest parkeren of op een pendelbus kon stappen? Voor een evenement als de Reuzen van Royal De Luxe was dit van groot belang, de binnenstad van Leeuwarden was namelijk afgesloten. Ook voor andere kleinere evenementen is de organisatie van deze punten belangrijk.

 • Aanhoudende droogte in Fryslân

  (25-07-2018)

  De gevolgen van de aanhoudende droogte in Nederland zijn ook in Fryslân merkbaar.

 • Uitvoeringsprogramma en Jaarverslag Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2017-2018

  (23-07-2018)

  Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân maken bekend dat zij op 17 april 2018 het provinciale Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) 2018 hebben vastgesteld.

 • Verder met Culturele Hoofdstad na 2018

  (19-07-2018)

  Een sterker cultureel klimaat, cultuurtoerisme, de Friese taal en meertaligheid: dit zijn speerpunten waar Fryslân in de jaren na 2018 op in wil zetten.

 • Help jij mee om een nieuwe functionaliteit in onze watersportapp te testen?

  (22-05-2018)

  Hou jij van varen en ben je de komende zomermaanden regelmatig te vinden op de wateren in de Zuidwesthoek van Fryslân met een boot hoger dan 2.40 meter?

 • Ald Dwinger: van vuilstortplaats tot natuurgebied

  (04-05-2018)

  Provincie Fryslân is klaar met het ‘inpakken’ van de voormalige vuilstortplaats Ald Dwinger. De afsluiting hiervan gebeurt symbolisch tijdens een besloten herdenkingsceremonie komende zondag Op de 73e bevrijdingsdag van Leeuwarden-Fryslân, in het Nationaal Park De Alde Feanen bij de zwaluwhaven. De Ald Dwinger kent vele anekdotes en verhalen maar het neerstorten van Lancaster R5682 in de nacht van 4 op 5 september 1942 in de Neare Saiter, is wel het meest aangrijpende. Bekijk de beelden van dit bijzondere project.

 • Begroting 2019 Waddenfonds

  (18-04-2018)

  Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Waddenfonds heeft de conceptbegroting 2019 Waddenfonds voor zienswijze voorgelegd aan Provinciale Staten.

 • OV-vlogger Darshan Boerema

  (11-10-2017)

  De 17-jarige Darshan Boerema uit Heerenveen vlogt dit jaar over openbaar vervoer voor de Provincie Fryslân.

Pagina opties

Bekijkt u deze website het liefst in het Nederlands of het Frysk? Selecteer uw voorkeur.

De huidige voorkeurstaal is:

NederlandsFrysk

Om uw voorkeur later te wijzigen, klikt u op de vlag rechts bovenaan de website.