Nieuws

 • Snelvaren dit jaar taboe op Burgumer Mar

  (02-08-2019)

  Het snelvaren op de Burgumer Mar is in 2019 niet meer toegestaan, zo heeft de rechtbank vandaag besloten.

 • Subsidie voor huisartsen in Fryslân

  (26-07-2019)

  Huisartsen kunnen subsidie aanvragen voor de verbouw van bestaande of de bouw van nieuwe praktijken in Fryslân. Hiervoor is € 325.000,-- beschikbaar.

 • Subsidieregeling 75 jaar vrijheid Fryslân

  (25-07-2019)

  Initiatiefnemers kunnen een provinciale bijdrage aanvragen voor projecten die te maken hebben met 75 jaar bevrijding in Fryslân.

 • IMF-subsidie voor 27 projecten in Noardwest Fryslân

  (25-07-2019)

  Het Iepen Mienskipsfûns Noardwest Fryslân verstrekt in de tweede tender van 2019 subsidie aan 27 initiatieven vanuit de mienskip. Alle projecten samen zorgen voor een totale investering van ruim 650.000 euro in de leefbaarheid van deze regio.

 • Pilot snelvaren Burgumer Mar voorlopig stopgezet

  (23-07-2019)

  Het snelvaren op de Burgumer Mar is per direct niet meer toegestaan, zo heeft de rechtbank besloten. Aanleiding hiervoor is een beroep dat is ingediend tegen de pilot snelvaren in dit gebied.

 • Bediening 40 Friese bruggen vanuit nieuwe circulaire centrale

  (09-07-2019)

  Het team dat aan de slag gaat met de bouw van de nieuwe centrale voor afstandsbediening van bruggen, is vanmiddag officieel van start gegaan. Het werk is gegund aan Bouwgroep Dijkstra Draisma.

 • Gedeputeerden verdelen provinciale onderwerpen

  (28-06-2019)

  De onderwerpen waar de provincie over gaat, zijn gisteren onder de gedeputeerden verdeeld. Dit gebeurde in de eerste vergadering van het nieuwe college van Gedeputeerde Staten. Ten opzichte van de voorlopige portefeuilleverdeling zijn er enkele wijzigingen.

 • LF2028: dóór na Kulturele Haadstêd

  (05-03-2019)

  Met 5,4 miljoen bezoeken in 2018 was het nog nooit zo druk in Fryslân. De economische impact wordt geschat op minimaal 230 tot 320 miljoen euro. Meer dan tien procent van de Friezen werkte als vrijwilliger actief mee aan het Culturele Hoofdstadjaar, bijna zeventig procent voelde zich betrokken bij de projecten en het gemiddelde eindcijfer van de Friezen bedraagt een 7,4.

 • Ald Dwinger: van vuilstortplaats tot natuurgebied

  (04-05-2018)

  Provincie Fryslân is klaar met het ‘inpakken’ van de voormalige vuilstortplaats Ald Dwinger. De afsluiting hiervan gebeurt symbolisch tijdens een besloten herdenkingsceremonie komende zondag Op de 73e bevrijdingsdag van Leeuwarden-Fryslân, in het Nationaal Park De Alde Feanen bij de zwaluwhaven. De Ald Dwinger kent vele anekdotes en verhalen maar het neerstorten van Lancaster R5682 in de nacht van 4 op 5 september 1942 in de Neare Saiter, is wel het meest aangrijpende. Bekijk de beelden van dit bijzondere project.

Pagina opties

Bekijkt u deze website het liefst in het Nederlands of het Frysk? Selecteer uw voorkeur.

De huidige voorkeurstaal is:

NederlandsFrysk

Om uw voorkeur later te wijzigen, klikt u op de vlag rechts bovenaan de website.