Nieuws

 • Carola Schouten houdt Rede van Fryslân

  (21-07-2020)

  Minister Carola Schouten houdt op 8 oktober 2020 de tiende Rede van Fryslân. Zij zal deze lustrumeditie van de Rede wijden aan de landbouw. De sector is momenteel veel in het nieuws. Schouten zal haar visie geven op de ontwikkelingen in de landbouw en de betekenis voor Fryslân als landbouwprovincie.

 • Cultuurfonds Fryslân ondersteunt 38 cultuur- en natuurprojecten

  (21-07-2020)

  Het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân heeft onlangs aan 38 cultuur- en natuurprojecten een financiële bijdrage toegezegd. Hiermee gaat een bedrag van € 75.526 naar de sector, die het door de corona-crisis zo moeilijk heeft. Musea zijn dicht, theatervoorstellingen gaan niet door en festivals zijn afgelast.

 • IMF-subsidie voor 12 projecten op de Friese Waddeneilanden

  (20-07-2020)

  In de tweede tender van het Iepen Mienskipsfûns (IMF) investeert de provincie Fryslân in 12 projecten op de Friese eilanden. Het gaat om een bedrag van ruim € 178.000,-. Met deze bijdrage wordt ruim € 587.000,- op de eilanden geïnvesteerd.

 • IMF-subsidie voor 15 projecten in Noardeast Fryslân

  (17-07-2020)

  Het Iepen Mienskipsfûns Noardeast Fryslân verstrekt in de tweede tender van 2020 subsidie aan 15 initiatieven vanuit de mienskip. Het gaat om een bedrag van bijna € 300.000,-. In totaal zorgen alle initiatieven voor een investering van ruim 1,2 miljoen euro in leefbaarheidsprojecten in deze regio. 

 • Nieuw ticketsysteem voor Friese musea

  (17-07-2020)

  Musea in Fryslân krijgen de helpende hand toegestoken om coronaproof te worden. Museumfederatie Fryslân gaat ze in opdracht van provincie Fryslân helpen met een ticket- en reserveringssysteem. Daarmee kunnen de musea de aantallen bezoekers zo reguleren dat ze voldoen aan de coronamaatregelen. Door deze ondersteuning kunnen de musea hun deuren weer openen, zodat Friezen en vakantiegangers weer kunnen genieten van het grote museumaanbod in Fryslân.

 • Rijk en regio investeren € 30 miljoen in Regio Deal Zuidoost Fryslân

  (13-07-2020)

  De regio is blij dat vandaag de Minister van LNV, Carola Schouten, bekend heeft gemaakt dat de Regio Deal Zuidoost Fryslân is gesloten en het Rijk € 15 miljoen investeert. De overheden in de regio verdubbelen dit bedrag. De Regio Deal geeft een stevige impuls aan Zuidoost Fryslân. Met de mienskip worden de dorpen en het unieke landschap nog sterker gemaakt. Zo blijft Zuidoost Fryslân een fijne plek om te leven, te werken, te ontmoeten én te bezoeken, nu en in de toekomst.

 • Verduurzamen huis extra aantrekkelijk voor Friezen

  (16-06-2020)

  Huizenbezitters in Fryslân krijgen een extra tegemoetkoming als zij hun woning energiezuiniger maken. De provincie wil met een investering van 5,2 miljoen euro haar inwoners aanmoedigen om nu te kiezen voor bijvoorbeeld spouwmuurisolatie, vloerisolatie of hoogrendementsglas.

 • Fryslân komt met 11 extra herstelmaatregelen

  (09-06-2020)

  De provincie Fryslân zet € 5 miljoen extra in om bedrijven en organisaties te ondersteunen die getroffen zijn door de coronacrisis.

 • Forse inzet voor versterking Waddeneconomie nodig

  (04-06-2020)

  De economische gevolgen van de coronacrisis zijn voor de Waddeneilanden relatief veel groter dan voor andere regio’s door de eenzijdige economische structuur van de eilanden.

 • Zeven Friese foto’s gekozen voor De Tweede Wereldoorlog in honderd foto’s

  (01-05-2020)

  Op 4 mei wordt bekend gemaakt welke foto’s het Nederlandse publiek gekozen heeft voor “De Tweede Wereldoorlog in honderd foto’s.” Hiermee is ook bekend welke foto’s uit Fryslân hiervan deel uitmaken.

 • Oproep Waddeneilanden: blijf zoveel mogelijk thuis

  (26-03-2020)

  De burgemeesters van de vijf Waddeneilanden doen in het verlengde van de landelijke richtlijnen van de regering en het RIVM een oproep aan toeristen om de komende weken zoveel mogelijk thuis te blijven. De burgemeesters willen op deze manier de risico’s voor eilanders en gasten om besmet te worden met het coronavirus zoveel mogelijk beperken. 

 • Rede fan Fryslân

  (03-10-2019)

  Uitgesproken door Gerrit Hiemstra op donderdag 3 oktober 2019 in de Statenzaal in het provinciehuis in Leeuwarden.

 • Toespraak CdK A.A.M. Brok bij installatie burgemeester Buma 26 augustus 2019

  (28-08-2019)

  Toespraak commissaris van de Koning drs. A.A.M. Brok bij de installatie van burgemeester Sybrand Buma op 26 augustus 2019.

 • Subsidieregeling 75 jaar vrijheid Fryslân

  (25-07-2019)

  Initiatiefnemers kunnen een provinciale bijdrage aanvragen voor projecten die te maken hebben met 75 jaar bevrijding in Fryslân.

 • Gedeputeerden verdelen provinciale onderwerpen

  (28-06-2019)

  De onderwerpen waar de provincie over gaat, zijn gisteren onder de gedeputeerden verdeeld. Dit gebeurde in de eerste vergadering van het nieuwe college van Gedeputeerde Staten. Ten opzichte van de voorlopige portefeuilleverdeling zijn er enkele wijzigingen.

 • LF2028: dóór na Kulturele Haadstêd

  (05-03-2019)

  Met 5,4 miljoen bezoeken in 2018 was het nog nooit zo druk in Fryslân. De economische impact wordt geschat op minimaal 230 tot 320 miljoen euro. Meer dan tien procent van de Friezen werkte als vrijwilliger actief mee aan het Culturele Hoofdstadjaar, bijna zeventig procent voelde zich betrokken bij de projecten en het gemiddelde eindcijfer van de Friezen bedraagt een 7,4.

 • Ald Dwinger: van vuilstortplaats tot natuurgebied

  (04-05-2018)

  Provincie Fryslân is klaar met het ‘inpakken’ van de voormalige vuilstortplaats Ald Dwinger. De afsluiting hiervan gebeurt symbolisch tijdens een besloten herdenkingsceremonie komende zondag Op de 73e bevrijdingsdag van Leeuwarden-Fryslân, in het Nationaal Park De Alde Feanen bij de zwaluwhaven. De Ald Dwinger kent vele anekdotes en verhalen maar het neerstorten van Lancaster R5682 in de nacht van 4 op 5 september 1942 in de Neare Saiter, is wel het meest aangrijpende.

Pagina opties