Risicokaart

De risicokaart laat niet alleen zien welke risicovolle situaties zich in een bepaalde omgeving bevinden. U krijgt ook informatie over de kans dat zich in die situaties een ongeval voordoet. Bovendien is op de achtergrond te zien of zich in een risicocontour gebouwen bevinden. Ook gebouwen met veel mensen zijn zichtbaar (bijvoorbeeld ziekenhuizen en scholen). De kaart staat op www.risicokaart.nl.

Trefwoorden:

veiligheidsafstanden, risicocontour, evacuatiezones, schuilzones, zones, ongevallen gevaarlijke stoffen, inrichtingen, lpg, opslag, ammoniak, vuurwerk, nucleair, defensie, BRZO, transport, weg, spoorweg, waterweg, buisleiding, verkeer, vervoer, natuurrampen, paniek, verstoring, luchtvaartongeval, vliegveld, laagvliegroute, ongeval op water, aanlandingslocatie, zeehaven, vaarroute, wadlooproute, watersportgebied, ongeval op land, hogesnelheidslijn, intercitylijn, spoorlijn, autosnelweg, provinciale autoweg, natuurrampen, overstromingsdiepte, overstromingsgebied, buitendijksgebied, dijkringen, onbedijkte rivier, natuurbrand, aardbeving, paniek in menigte, verstoring openbare orde, kwetbare objecten, populaties

Pagina opties