Tweede Herstelpakket ‘Lok op 1: No en Moarn’

Provincie Fryslân stelt met het tweede Herstelpakket ‘Lok op 1: No en Moarn’ €10 miljoen extra beschikbaar om bedrijven en organisaties te ondersteunen. Het extra geld is bedoeld als aanvullende noodhulp op de maatregelen van het Rijk en de al aangepaste provinciale regelingen. De regelingen worden op dit moment uitgewerkt. Houd deze pagina in de gaten voor meer informatie en de openstellingen.

Het pakket bestaat uit een No- en Moarn-onderdeel

Met het No-onderdeel krijgt de Friese ondernemer de kans om zijn toekomstmogelijkheden te verbeteren. Denk hierbij aan de stagesubsidie, de subsidie voor kleine culturele initiatieven om cultuurmakers te ondersteunen, een ticketregeling om het maken en programmeren van voorstellingen mogelijk te maken en extra activiteiten voor kwetsbare groepen om de leefbaarheid in dorpen en wijken te stimuleren.

In het Moarn-onderdeel gaat het voornamelijk om structuurversterking, die gerealiseerd wordt door gezamenlijke challenges te organiseren en zo innovatieve oplossingen voor maatschappelijke problemen en perspectief voor de toekomst te vinden. Zo worden belangrijke vragen aangepakt en komt Fryslân sterker uit de crisis.

De nieuwe regelingen/ meer informatie volgt. Bekijk de infographic voor de conceptregelingen.

Het tweede pakket volgt op het eerdere herstelpakket

In 2020 kwam de provincie al met een herstelpakket Lok op 1: No en Moarn. Dat pakket van € 5 miljoen was als aanvullende noodhulp op de maatregelen van het Rijk en de al aangepaste provinciale regelingen. De brede welvaart en circulaire economie waren de uitgangspunten van dit pakket met elf maatregelen waarin ook aandacht was voor gastvrijheid, cultuur en leefbaarheid, zorg en onderwijs.

Van dit pakket zijn de volgende regelingen nog beschikbaar:

Corona-actieplan gastvrijheidseconomie (Anderhalvemeter-regeling)

Sinds 13 juli 2020 kunnen ondernemers in de Friese recreatie- en toerismesector bij de provincie Fryslân een bedrag aanvragen uit de Anderhalvemeter-regeling. In totaal kunnen bedrijven tot drie maal toe €1.500 subsidie aanvragen voor aanpassingen die zij moeten realiseren voor de Anderhalvemeter-economie. Daarbij wordt wel de voorwaarde gesteld dat het bij elk van de drie aanvragen om een andere activiteit gaat.

Op 20 oktober 2020 hebben Gedeputeerde Staten besloten de regeling uit te breiden. Zo kunnen meer ondernemers in de Friese recreatie- en toerismesector subsidie aanvragen uit de provinciale ‘Subsidieregeling COVID-19 maatregelen VTE-sector Fryslân’.

In totaal is voor dit actieplan ter bevordering van de kwaliteit en de vitaliteit van de gastvrijheidseconomie op korte termijn € 900.000 euro beschikbaar gesteld. Tot nu toe is voor ruim 5 ton aan steun aangevraagd. Dit betekent dat nog voldoende ruimte beschikbaar is nieuwe aanvragen. U kunt nog tot 1 oktober 2021 uw aanvraag indienen.

Meer informatie of aanvragen 

Extra steun uit Noodfonds voor kleine initiatieven

De provincie Fryslân stelt geld beschikbaar voor kleine eenzaamheids- en leefbaarheidsinitiatieven. Het geld is bedoeld voor kleine maatschappelijke initiatieven in Fryslân, die de leefbaarheid in wijk, dorp of stad tijdens de coronacrisis vergroten. Voorbeelden van kleine initiatieven zijn het uitdelen van tulpen aan inwoners of muziek maken in de tuin van verzorgingshuizen. Per initiatief is 500 euro beschikbaar. De subsidie kan t/m 25 juni worden aangevraagd.

Meer informatie of aanvragen

Meer stagemogelijkheden voor MBO-studenten tijdens de Corona-pandemie

Het is belangrijk voor studenten om stage te lopen. Dit is een belangrijke stap in de loopbaan van deze jongeren. Juist in deze lastige Corona-tijd willen jongeren blijven werken aan hun ontwikkeling. Maar stages moeten dan wel beschikbaar zijn. Leerbedrijven die stageplekken aanbieden aan MBO-studenten in een Beroeps Opleidende Leerweg-traject (BOL) kunnen daarom subsidie aanvragen. Per stageplek is 1.250 euro beschikbaar.

De subsidie is vanaf 1 juli aan te vragen via Samenwerkingsverband Noord-Nederland

Subsidieregeling verblijf en groepsexcursie 2021

Scholen die hun werkweek boeken bij een Friese groepsaccommodatie of een dagexcursie laten organiseren, kunnen hiervoor subsidie aanvragen via de subsidieregeling ‘Subsidieregeling verblijf en groepsexcursie 2021’. Deze subsidieregeling maakt onderdeel uit van het tweede Herstelpakket ‘Lok op 1: No en Moarn’ van de provincie.

De subsidie kan worden aangevraagd tót 1 november 2021. De te subsidiëren activiteit moet plaatsvinden in de periode van 1 juni 2021 tot en met 1 juni 2022.

Scholen kunnen voor meer informatie over de regeling terecht op: www.fryslan.frl/verblijfenexcursie 

Toerisme Collectief Friesland (TCF) zorgt ervoor dat belangstellende scholen en ondernemers met elkaar in contact komen. Scholen die in contact willen komen met Friese groepsaccomodaties kunnen zich aanmelden.

Aanmelden

Nieuwe subsidies voor innovatieve plattelandsontwikkeling

Vanaf 28 juni 2021 kunnen ondernemers opnieuw subsidie aanvragen voor het door ontwikkelen van innovaties. De subsidieregeling nieuwe economie challenge kan ingezet worden om loonkosten, advieskosten en materiaalkosten gedeeltelijk te vergoeden bij innovatieve projecten.

Een mooi voorbeeld is het bedrijf Elzinga & Van der Krieke in Drachten dat gespecialiseerd is in onder andere spuitgieten. Dit bedrijf  heeft met een eerdere subsidie een machine kunnen ontwerpen waarmee uit eigen bedrijfsafval magazijnbakjes gemaakt worden. Directeur Wietse Elzinga: “Subsidie kan het verschil maken tussen onderzoek en productie in Nederland of niet.”

Omdat corona een grote impact heeft op onze gezondheid maar ook brede welvaart, kijken we gezamenlijk naar een innovatieve toekomst. Ondernemers kunnen daarom gebruikmaken van verschillende financiële regelingen uit het Herstelpakket Lok op 1: No en Moarn.

Deze nieuwe subsidieregeling kan vanaf 28 juni 2021 aangevraagd worden op de website van de provincie Fryslân: www.fryslan.frl/subsidies

De regeling is op een aantal inhoudelijke punten aangepast. Het subsidiepercentage is 50% in plaats van 70% bij de eerdere regeling. Daarnaast is het aantal transities waaraan projecten bij moeten dragen teruggebracht van 5 naar 3. Projecten die bijdragen aan de transitie van ‘lineair naar circulair’, van ‘fossiele brandstof naar hernieuwbare energie’ en van ‘zorg naar preventieve gezondheid’ komen in aanmerking voor de nieuwe regeling.

Pagina opties