Meest gestelde vragen

Wat betekent het coronavirus voor onze organisatie? Op deze pagina enkele vragen die mogelijk leven rond ons werk en de dienstverlening in deze periode, met daarbij een antwoord.

Hoe doen de medewerkers hun werk?

Bij provincie Fryslân werkt het overgrote deel van de organisatie thuis. De buitenlocaties worden voor een groot deel gesloten. Het provinciehuis gaat voor bepaalde delen dicht, maar voor medewerkers wordt onder strenge voorwaarden en alleen bij noodzaak de toegang toegestaan. De organisatie heeft er een structuur voor opgetuigd en gedeeld met de medewerkers.

We doen er alles aan om de dienstverlening in Fryslân op peil te houden: zaken als brugbediening en wegenonderhoud gaan ook gewoon door.

Is het provinciehuis gesloten?

Nee, het provinciehuis is open. We hanteren aangepaste openingstijden. Het provinciehuis is open van 07.00 – 17.00 uur. Alleen medewerkers met werkzaamheden die niet thuis kunnen plaatsvinden, wordt bij noodzaak toestemming verleend. Het algemene telefoonnummer van provincie Fryslân is beperkt bereikbaar; gelieve te mailen naar provincie@fryslan.frl.

Gaan de bijeenkomsten zoals Statenvergaderingen, presentaties en ontvangsten door?

We ontvangen geen bezoek in het provinciehuis. Vergaderen doen we op afstand: via telefoon en de digitale weg.

Alle evenementen die door de provincie (mede) georganiseerd worden, zijn geannuleerd, uitgesteld of verplaatst.

De Statenleden vergaderen fysiek, in beperkte aantallen met de coronamaatregelen in acht nemend. Deze vergaderingen kunt u volgen op www.fryslan.frl/ps. Daar vindt u ook de PS-agenda.

Dienstreizen (binnen- en buitenland) ondernemen we niet. We ontvangen ook geen gasten.

Komen de subsidiebetalingen en andere betalingen vanuit de provincie in gevaar als medewerkers gevraagd wordt om vanuit huis te werken?

De organisatie is al een poos bezig om zich voor te bereiden op deze crisissituatie. Onze systemen zijn op orde. Betalingen kunnen gewoon worden gedaan. Ontvangsten ook. We hebben goed in beeld wat nodig is om de continuïteit van bestuur en bedrijfsvoering zeker te stellen, en die komt dan ook niet in gevaar. We volgen de ontwikkelingen op de voet, en stellen onze richtlijnen bij als daar aanleiding toe is.

Welke rol heeft de provincie in deze crisis?

In Fryslân werken verschillende organisaties samen om besmettingen van het coronavirus te voorkomen en de gevolgen van het nieuwe virus te beperken. Wij volgen de landelijke maatregelen. Net als de Friese gemeenten is de provincie Fryslân aangehaakt. De provincie volgt hierin de adviezen van GGD Fryslân en Veiligheidsregio Fryslân.

Pagina opties