Informatie en hulp voor ondernemers

U kunt bij Ynbusiness terecht met al uw ondernemersvragen, ook als u vragen hebt vanwege de coronacrisis. Zie ook www.ynbusiness.nl.

De belangrijkste taak van Ynbusiness is het steunen van ondernemers bij de ontwikkeling en groei van hun bedrijf. De specialisten van Ynbusiness hebben een breed netwerk in Fryslân en helpen u op weg.

Ynbusiness is een gezamenlijk initiatief van het bedrijfsleven, de provincie Fryslân, de F4-gemeenten (Leeuwarden, Heerenveen, Smallingerland en Sudwest Fryslân), en het Friese hoger en middelbaar beroepsonderwijs, verbonden in het Innovatiepact Fryslân (IPF).

Ynbusiness is bereikbaar op telefoonnummer 058 - 760 05 00. Ook kunt u veel informatie vinden op deze pagina.

Provincie Fryslân komt ondernemers op verschillende manieren tegemoet:

  • Uitbreiding Voucherreling MKB Fryslân 2020 met mogelijkheden voor het bijscholen en omscholen van personeel. Lees meer
  • Uitstel aflossing en rente (huidige) leningen van FOM / NV NOM met maximaal drie maanden;
  • Betaaltermijn van Provincie Fryslan van 21 dagen naar 7 dagen;
  • Eerstelijns dienstverlening via Ynbusiness;
  • Provincie Fryslan trekt samen met Rijk op wat betreft verdere ontwikkeling en uitvoering BMKB.

Gemeentelijke- en rijksregelingen

Het Rijk en de Friese gemeenten bieden ook verschillende regelingen aan voor ondernemers. Voor persoonlijk advies over gemeentelijke regelingen, kunt u het beste contact opnemen met uw gemeente.

Op de website van Ynbusiness staat een duidelijk, compleet overzicht van alle gemeentelijke, provinciale en rijks-regelingen.

Friese coronamonitor

Tijdens de crisis brengen we maandelijks een coronamonitor uit. De monitor bevat een beschrijving en een duiding van de zichtbare en te verwachten economische gevolgen van de COVID-19 uitbraak binnen onze provincie. Meer over de coronamonitor lees je hier.

Pagina opties