Contact en adres

Contactgegevens provincie Fryslân

  • Bezoekadres: Tweebaksmarkt 52, 8911 KZ Leeuwarden 
  • E-mail: provincie@fryslan.frl  
  • Voor algemene vragen: 058 - 292 59 25
  • Whatsapp: 06 - 10 26 88 31 (op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur beschikbaar)
  • Fax: (058) - 292 51 25
  • Vragen voor de perswoordvoerder: 058 - 292 57 35
  • Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur
  • Postadres: Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden 

Routekaart provinciehuis

Download de routekaart naar het provinciehuis (pdf, 886 kb.)

Link

Persoonsgegevens & Privacy

Bekijk de Privacyverklaring van de provincie Fryslân. Voor contact met onze functionaris gegevensbescherming kunt u mailen naar functionarisgegevensbescherming@fryslan.frl

link

Milieuklachten, meldingen openbare ruimte

Klachten over water- en bodemverontreiniging, vissterfte, olielozingen, stank- en stofoverlast van fabrieken, geluidsoverlast of over defecte verkeerslichten, gras maaien en gladheidsbestrijding etc.

Meer informatie over milieuklachten

Huisregels provincie Fryslân

Lees onze huisregels die gelden bij bezoek aan het provinciehuis (Pdf, 258 KB)

Huisregels

Bezwaren en klachten

Bent u het niet eens met een beslissing van de provincie? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Als u een klacht hebt over de manier waarop u door een ambtenaar of een bestuurder bent behandeld, kunt u een klacht indienen.

Link naar bezwaren

Pagina opties