Contact en adres

Contactgegevens provincie

  • Bezoekadres: Tweebaksmarkt 52, 8911 KZ Leeuwarden 
  • Telefoonnummer: 058 - 292 59 25
  • E-mail: provincie@fryslan.frl  
  • Whatsapp: 06 - 10 26 88 31
  • Fax: (058) - 292 51 25
  • Perstelefoonnummer: 058 - 292 57 35
  • Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur
  • Postadres: Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden 

Routekaart provinciehuis

Download de routekaart van het provinciehuis (Pdf, 3 MB)

Naar de pagina Routekaart van het provinciehuis

Persoonsgegevens & Privacy

Bekijk de Privacyverklaring van de provincie Fryslân. Voor contact met onze functionaris gegevensbescherming kunt u mailen naar functionarisgegevensbescherming@fryslan.frl

link

Milieuklachten en milieu-alarmnummer

Klachten over water- en bodemverontreiniging, vissterfte, olielozingen, stank- en stofoverlast van fabrieken of geluidsoverlast

Meer informatie over milieuklachten

Huisregels provincie Fryslân

Lees onze huisregels die gelden bij bezoek aan het provinciehuis (Pdf, 258 KB)

Huisregels

Bezwaren en klachten

Bent u het niet eens met een beslissing van de provincie? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Als u een klacht hebt over de manier waarop u door een ambtenaar of een bestuurder bent behandeld, kunt u een klacht indienen.

Link naar bezwaren

Pagina opties

Bekijkt u deze website het liefst in het Nederlands of het Frysk? Selecteer uw voorkeur.

De huidige voorkeurstaal is:

NederlandsFrysk

Om uw voorkeur later te wijzigen, klikt u op de vlag rechts bovenaan de website.