Wat is gebiedsontwikkeling?

Gebiedsontwikkeling is het maken en uitvoeren van een plan om een gebied kwalitatief te verbeteren en daarbij rekening te houden met de verschillende belangen die in dit gebied spelen.

De gebiedsontwikkeling De Centrale As omvat een groot gebied waarin met veel belangen rekening moet worden gehouden. De thema's zijn: landbouw, natuur, landschap, water, cultuurhistorie, toerisme, recreatie, verkeersveiligheid en leefbaarheid.

Na de aanleg van de autoweg Sintrale As zijn we hard aan de slag gegaan om de beloofde ‘plus’ in het gebied te realiseren. Deze plus staat onder andere voor de ontwikkeling van natuur, herstel van de voor het gebied zo kenmerkende elzensingels, het verbeteren van de landbouwstructuur en door de aanleg van onder andere nieuwe fiets-, wandel- en ruiterpaden. Partners van de gebiedsontwikkeling zijn o.a. gemeenten, Staatsbosbeheer en It Fryske Gea. Uiteraard telt de mening van omwonenden ook mee.

Commissie

De plannen voor de gebiedsontwikkeling De Centrale As zijn opgesteld door de Gebiedsontwikkelingscommissie (GOC). In deze commissie zitten vertegenwoordigers namens alle belangen. Zij hebben de wensen en ideeën in het gebied geïnventariseerd, gekeken naar draagvlak, haalbaarheid en financieringsmogelijkheden. De wensen en ideeën, waarbij met alle belangen rekening is gehouden, zijn opgenomen in een integrale visie 'Oer weide, sompe en wâld' en vertaald naar concrete maatregelen.

Pagina opties