Projecten

Algemeen

Lees meer over het gebied waarin de maatregelen plaatsvinden

Link

Project De Lits

Verbinding tussen Burgumermar en de Leijen

Link

Project Nijdjip

Een 5 kilometer lange ecologische verbindingszone

Link

Project De Falom

Verbinding tussen natuurgebieden de Houtwiel en de Zwagermieden

Link

Project Fonejachtbrug

Het ecologisch passeerbaar maken van de brug met haar harde oevers

Link

Project Ottemawei

Plaatsen van een faunapassage onder de Ottemawei

Link

Project De Goddeloze Singel

Verbinding tussen de Goddeloze Singel en de Zwemmer

Link

Project Gytsjerk

Aanleg van een faunapassage en een verkeerskundige reconstructie

Link

Project Vooroevers Prinses Margrietkanaal

Het ecologisch passeerbaar maken van de kanaalzone in Burgum

Link

Pagina opties