Project Gytsjerk

Bij de aanleg van autoweg Sintrale As is een pakket aan maatregelen voor natuur, recreatie en landschap vastgesteld. Eén van de maatregelen is de aanleg van een faunapassage bij Gytsjerk. Op dit moment is er geen verbinding tussen de natuurgebieden de Grootte Wielen en de Bouwepet. Tussen de gebieden loopt de provinciale weg de N361, de Westerdyk. De weg vormt een bijna onneembaar obstakel voor verschillende diersoorten.

Faunapassage aangelegd
In de N361, ter hoogte van de afslag van de Rinia van Nautaweg, ligt nu een brug met hieronder een water- en landverbinding: een faunapassage. Zo kunnen dieren zich veilig verplaatsen tussen de natuurgebieden. Belangrijke soorten waarvoor we dit doen zijn: de otter, noordse woelmuis, waterspitsmuis en meervleermuis. Maar natuurlijk profiteren andere zoogdieren, amfibieën, reptielen, vogels, insecten en vissen ook van de verbinding. Ook kunnen kanovaarders en schaatsers onder de brug door.

De komende tijd wordt de doorbraak naar het water gemaakt. 

De faunapassage

Verkeerskundige aanpassing
Vanuit de Gebiedsontwikkeling de Centrale As is gekozen voor een integrale oplossing, dat wil zeggen een oplossing die meerdere doelen dient. Gelijktijdig met de aanleg van de brug is de wegconstructie veranderd. De weg is (visueel) smaller gemaakt en het voorsorteervak vervangen door een gelijkwaardige afslag. Op het wegdeel vanaf de rotonde bij Gytsjerk tot de kruising Rinia van Nautaweg/N361 geldt nu een maximale snelheid van 60 km/u. Let op: verkeer van rechts heeft voortaan voorrang!

Doordat de snelheid omlaag gaat kunnen wandelaars de weg makkelijker oversteken om vanuit Gytsjerk in de Bouwepet te wandelen. Voor bezoekers van natuurgebied Bouwepet leggen we bij de Koartedyk vier parkeerplaatsen aan. Het bedrijfsverzamelgebouw heeft ook behoefte aan extra parkeervoorzieningen. In overleg met de gemeente worden daarom in totaal twaalf parkeerplaatsen aangelegd.

De nieuwe kruising N361/Rinia van Nautaweg

 

Pagina opties