Project Gytsjerk

Bij de aanleg van autoweg Sintrale As is een pakket aan maatregelen voor natuur, recreatie en landschap vastgesteld. Eén van de maatregelen is de aanleg van een faunapassage bij Gytsjerk. Op dit moment is er geen verbinding tussen de natuurgebieden de Grootte Wielen en de Bouwepet. Tussen de gebieden loopt de provinciale weg de N361, de Westerdyk. De weg vormt een bijna onneembaar obstakel voor verschillende diersoorten.

Aanleg faunapassage
In de N361, ter hoogte van de afslag van de Rinia van Nautaweg, leggen we een brug aan. Onder de brug worden een water- en landverbinding gemaakt. Zo kunnen dieren zich veilig verplaatsen tussen de natuurgebieden. Belangrijke soorten waarvoor we dit doen zijn: de otter, noordse woelmuis, waterspitsmuis en meervleermuis. Maar natuurlijk profiteren andere zoogdieren, amfibieën, reptielen, vogels, insecten en vissen ook van de verbinding. Ook kunnen kanovaarders en schaatsers onder de brug door.

Verkeerskundige aanpassing
Vanuit de Gebiedsontwikkeling de Centrale As is gekozen voor een integrale oplossing, dat wil zeggen een oplossing die meerdere doelen dient. Gelijktijdig met de aanleg van de brug vindt een verkeerskundige aanpassing plaats. Op het wegdeel vanaf de afslag naar de Rinia van Nautaweg tot aan de bebouwde kom van Gytsjerk gaat de snelheid omlaag van 80 naar 60 km/u. De weg maken we (visueel) smaller en het voorsorteervak wordt vervangen door een gelijkwaardige afslag. De nieuwe aansluiting komt er ongeveer hetzelfde uit te zien als de aansluiting van het Jonkerspaed op de N361, ter hoogte van Aldtsjerk. Verkeer van rechts heeft voorrang.

Doordat de snelheid omlaag gaat kunnen wandelaars de weg makkelijker oversteken om vanuit Gytsjerk in de Bouwepet te wandelen. Voor bezoekers van natuurgebied Bouwepet leggen we bij de Koartedyk vier parkeerplaatsen aan. Het bedrijfsverzamelgebouw heeft ook behoefte aan extra parkeervoorzieningen. In overleg met de gemeente worden daarom in totaal twaalf parkeerplaatsen aangelegd.

Planning
Eind augustus is aannemer BAM Infra Regionaal uit Drachten gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de faunapassage. Het verkeer rijdt over een tijdelijke weg, een zogeheten bypass. De bypass loopt gedeeltelijk over de Rinia van Nautaweg en de Koartedyk. Tijdens de werkzaamheden verandert de voorrangssituatie en geldt er een snelheidsbeperking van 50 kilometer per uur.

Op 29 november starten we met het aanbrengen van een nieuwe asfalt laag tussen de rotonde bij Gytsjerk en de Rinia van Nautaweg. Aan beide kanten van de weg komen smalle stroken lichtgekleurd asfalt, net als op het stuk weg tussen Oentsjerk en Aldtsjerk. De maximale snelheidslimiet verandert van 80 naar 60 kilometer per uur. 
Dit werk wordt gecombineerd met geplande onderhoudswerkzaamheden aan de N361.Tussen de Rinia van Nautaweg en kruispunt E10 vervangen we de bestaande markering door nieuwe markering. Door de asstreep te verwijderen krijgt de weg meer de uitstraling van een zogeheten erftoegangsweg. De maximale snelheidslimiet van 80 kilometer per uur blijft gelden.

Stremming van 29 november t/m 4 december
Vanwege deze werkzaamheden is de N361 vanaf de rotonde bij Gytsjerk tot aan kruispunt E10 met ingang van 29 november 06.00 uur afgesloten voor verkeer. Dit geldt ook voor het openbaar vervoer. Actuele reisinformatie vindt u op www.arriva.nl/n361. Fietsers en voetgangers kunnen er wel langs. De omleidingsroute via de Centrale As zal met borden worden aangegeven. Naar verwachting is de weg op 4 december om 17.00 uur weer open voor verkeer.

Naar verwachting zijn alle werkzaamheden eind 2021 klaar.

De aanleg van de tijdelijke bypass

De start van de aanleg van de faunapassage

Pagina opties