Project Gytsjerk

Bij de aanleg van autoweg Sintrale As is een pakket aan maatregelen voor natuur, recreatie en landschap vastgesteld. Eén van de maatregelen is de aanleg van een faunapassage bij Gytsjerk. Op dit moment is er geen verbinding tussen de natuurgebieden de Grootte Wielen en de Bouwepet. Tussen de gebieden loopt de provinciale weg de N361, de Westerdyk. De weg vormt een bijna onneembaar obstakel voor verschillende diersoorten.

Aanleg faunapassage
In de N361, ter hoogte van de afslag van de Rinia van Nautaweg, leggen we een brug aan. Onder de brug worden een water- en landverbinding gemaakt. Zo kunnen dieren zich veilig verplaatsen tussen de natuurgebieden. Belangrijke soorten waarvoor we dit doen zijn: de otter, noordse woelmuis, waterspitsmuis en meervleermuis. Maar natuurlijk profiteren andere zoogdieren, amfibieën, reptielen, vogels, insecten en vissen ook van de verbinding. Ook kunnen kanovaarders en schaatsers onder de brug door.

Verkeerskundige aanpassing
Vanuit de Gebiedsontwikkeling de Centrale As is gekozen voor een integrale oplossing, dat wil zeggen een oplossing die meerdere doelen dient. Gelijktijdig met de aanleg van de brug vindt een verkeerskundige aanpassing plaats. Op het wegdeel vanaf de afslag naar de Rinia van Nautaweg tot aan de bebouwde kom van Gytsjerk gaat de snelheid omlaag van 80 naar 60 km/u. De weg maken we (visueel) smaller en het voorsorteervak wordt vervangen door een gelijkwaardige afslag. Doordat de snelheid omlaag gaat kunnen wandelaars de weg makkelijker oversteken om vanuit Gytsjerk in de Bouwepet te wandelen.

Planning
De aanbestedingsprocedure start in januari 2021. De uitvoering is vanaf voorjaar 2021.

Impressie faunapassage Gytsjerk.

Impressie N361 kruising Rinia van Nautaweg

Pagina opties