Project De Falom

Met de inrichting van dit gebied wordt een verbinding gemaakt tussen de natuurgebieden de Houtwiel en de Zwagermieden. Binnenkort start de aannemer met de werkzaamheden.

Door de aanleg van fauna uittrede plekken kunnen dieren vanuit de Falomsterfeart en de Zwemmer het natuurgebied in. Hierdoor kunnen de dieren ook het peilverschil tussen de Falomsterfeart en de Zwemmer/Nije Feart (boezem) overbruggen. Om het gebied te beschermen tegen verdroging leggen we stuwen aan. Ook wordt een slenk aangelegd.

Pagina opties