Kavelruil

Kavelruil

Kavelruil is letterlijk ‘het ruilen van kavels’. In 2010 is de Gebiedsontwikkelingscommissie (GOC) begonnen met drie kavelruilprojecten voor een grondgebied van ongeveer 7000 hectare rondom de Sintrale As. Dit gebeurde in een vrijwillige kavelruil. Grondeigenaren en –gebruikers ruilen vrijwillig en op eigen initiatief gronden. Het is een goedkope, eenvoudige en snelle manier om gronden beter te verkavelen.

Voordelen vrijwillige kavelruil

Het grote voordeel van vrijwillige kavelruil is dat deze vorm ervoor zorgt dat men sneller weet waar men aan toe is, dan wanneer het proces via wettelijke procedures zou zijn uitgevoerd. Een wettelijke procedure zou niet eerder zijn begonnen dan in 2015. Een ander pluspunt van de gekozen werkwijze is dat betrokkenen zelf een grotere rol hebben. Alle betrokkenen weten goed waar de verbetermogelijkheden liggen.

Wat hebben we gedaan?

Veel kavelruiltransacties zijn verdeeld in kleinere stukken, deelkavelruilen genoemd. Deze zijn bedoeld om de ruilingen overzichtelijk en behapbaar te houden. De deelkavelruilen zijn stapsgewijs opgepakt en afgerond.

Inrichten gebied

Voor het inrichten van het gebied rondom de Sintrale As heeft de Provinciale Staten budget beschikbaar gesteld.  Ongeveer 50 procent van dat budget is voor de landbouw en het landschap. De rest is voor recreatie, toerisme en natuur. Bijvoorbeeld fiets-, wandel- en ruiterpaden, kanoroutes en paluducten zodat dieren veilig de Sintrale As kunnen passeren.

Voor landbouw is het grootste deel beschikbaar. Het geld is onder andere gebruikt voor de kavelruil. Maar ook de waterhuishouding is aangepakt. In nauw overleg met Wetterskip Fryslân, betrokken gebruikers en grondeigenaren is een zo optimaal mogelijke situatie gecreëerd. Daarnaast is ook geïnvesteerd in landschapskwaliteit. Samen met Landschaps Beheer Fryslân zijn houtsingels hersteld, een kernkwaliteit van het gebied.

Pagina opties