Kansen in Kernen

Het project Kansen in Kernen (KiK) gaat over het herinrichten van de voormalige provinciale weg in de bebouwde kom van zes dorpen: Feanwâlden, Burgum, Damwâld, De Falom (N356), Garyp (N913) en Hurdegaryp (N355).  Na aanleg van De Centrale As rijdt het doorgaande verkeer niet meer door de kernen van de genoemde dorpen, maar er omheen. Dit biedt kansen. Kansen om de verkeersveiligheid en leefbaarheid van die zes dorpen te vergroten. Kansen om de huidige weg anders in te richten, socialer te maken, groener en stiller. De weg die soms jarenlang als scheidslijn door het dorp liep, kan nu weer een verbinding worden. Om dit soort kansen te kunnen benutten voeren de gemeenten Tytsjerksteradiel, Dantumadiel en de provincie Fryslân het project Kansen in Kernen uit.

Inmiddels is de herinrichting van de dorpen Garyp, Burgum, De Falom en Damwâld klaar. De herinrichting van Hurdegaryp en Feanwâlden is in uitvoering.

Actuele informatie over Kansen in Kernen in de dorpen De Falom, Damwâld en Feanwâlden kunt u vinden op de site van de gemeente Dantumadiel

Actuele informatie over Kansen in Kernen in de dorpen Garyp, Burgum en Hurdegaryp kunt u vinden op de site van de gemeente Tytsjerksteradiel

Pagina opties