Contact en adres

​Contactgegevens projectbureau De Centrale As

  • Bezoekadres: Tweebaksmarkt 52, 8911 KZ Leeuwarden 
  • E-mail: Go-CentraleAs@fryslan.frl
  • Voor algemene vragen: 058 - 292 59 25
  • Whatsapp: 06 - 10 26 88 31 
  • Fax: (058) - 292 51 25
  • Vragen voor de perswoordvoerder: 058 - 292 57 35
  • Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur
  • Postadres: Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden 

Pagina opties