Wurk oan de dyk! Ottemawei en N361 (17-10-2021)

De komende periode werkt provincie Fryslân aan de N361 tussen Gytsjerk en kruispunt E10. Ook vinden er werkzaamheden aan de Ottemawei plaats. Hier vindt u informatie wanneer de werkzaamheden van start gaan en wat deze voor u betekenen. 

Bij Gytsjerk komt een faunapassage. Hiervoor leggen we ter hoogte van de Rinia van Nautaweg een brug aan, in combinatie met een plateau. Ook passen we de aansluiting van de Rinia van Nautaweg op de N361 aan en voeren we onderhoudswerkzaamheden uit tussen kruispunt E10 en Gytsjerk.

In dezelfde periode wordt ook een faunapassage onder de Ottemawei aangelegd. Zowel de aanleg van de faunapassage bij Gytsjerk als aan de Ottemawei zijn maatregelen vanuit gebiedsontwikkeling De Centrale As. 

Werkzaamheden Ottemawei
Op maandag 1 november start aannemer Van der Meer bv uit Scharnegoutum met de werkzaamheden aan de Ottemawei. Naar verwachting is het werk op vrijdag 19 november klaar. In deze periode is de Ottemawei gestremd voor verkeer, met uitzondering van voetgangers en fietsers. Advies is om via de N361 te rijden.

Werkzaamheden N361
Nadat het werk aan de Ottemawei klaar is volgt de stremming van de N361. Op 29 november begint BAM Infra Regionaal uit Drachten met het aanbrengen van de nieuwe asfaltlaag en de markering. De N361 is vanaf de rotonde bij Gytsjerk tot aan kruispunt E10 afgesloten voor verkeer. Dit geldt ook voor het openbaar vervoer. Fietsers en voetgangers kunnen er wel langs. De omleidingsroute zal met borden worden aangegeven. Naar verwachting is de weg op 5 december weer open voor verkeer. 

Meer informatie over de werkzaamheden is ook te vinden op www.fryslan.frl/N361.

Pagina opties