Wandel- en fietspad nabij Burgum geopend (05-06-2021)

Op vrijdagmiddag 4 juni is het wandel- en fietspad tussen de Langelaan en Gaestmabuorren, ten westen van Burgum, officieel geopend. 

De openingshandeling werd verricht door gedeputeerde Douwe Hoogland van de provincie Fryslân, wethouder Tytsy Willemsma van de gemeente Tytsjerksteradiel, directeur Henk de Vries van It Fryske Gea en Bertus Mulder, voorzitter van de gebiedscommissie De Centrale As.

Tytsy Willemsma: “De gebietskommisje hat treflik wurk dien om de ‘plus’ foar it gebiet te realisearjen. Dit is in oanwinst foar de ynwenners en besikers fan Tytsjerksteradiel. Prachtich dat je yn it goed mei elkoar oparbeidzjen de omjouwing foar elk dy’t hjir delkomt safolle moaier meitsje kinne. Dat is wêr’t wy allegearre foar yn ’t spier binne. Alle dagen wer.”

De route van 1,5 kilometer loopt door natuurgebied Dobben Hurdegarypsterwarren van It Fryske Gea. Verspreid door dit gebied liggen pingoruïnes, ruim twintigduizend jaar geleden ontstaan tijdens de laatste ijstijd. Pingoruïnes ogen als een meertje, maar zijn in werkelijkheid restanten van een ondergrondse ijslens die door de bodem is opgedrukt tot ijsheuvel. Bij het stijgen van de temperatuur scheurde de grond en ontstond er een ringwal met een smeltende ijskern.

Plus op natuur en landschapswaarden
Het wandel- en fietspad is een van de maatregelen vanuit de beloofde ‘plus’ voor het gebied rondom de Sintrale As. Het is tot stand gekomen dankzij een unieke samenwerking tussen it Fryske Gea, eigenaar van de grond, en de provincie Fryslân en de gemeente Tytsjerksteradiel, die het pad hebben gerealiseerd. Fietsers, wandelaars, hardlopers en mindervaliden kunnen langs dit pad genieten van het historische landschap.

Gedeputeerde Hoogland: “Wat hat de mienskip der in prachtich moai kuier- en fytspaad by. Troch in unike gearwurking tusken provinsje, gemeente Tytsjerksteradiel en It Fryske Gea, dêr’t wy it gebiet om de Sintrale As hinne mei ophelpe, kinne minsken no genietsje fan de moaie omjouwing.”
 

Pagina opties