Start voorbereidend werk faunapassage Ottemawei (06-04-2021)

Voor de zomer verleggen nutsbedrijven kabels en leidingen.

Onder de Ottemawei komt een faunapassage. Voor de zomer start het voorbereidend werk. Nutsbedrijven verleggen dan kabels en leidingen. Tijdens deze werkzaamheden is steeds een deel van de rijbaan afgezet. Het kan zijn dat het verkeer hier geringe hinder van heeft.

De bestaande passage, die onder deze weg ligt, vormt met name voor zoogdieren een barrière. Hierdoor kunnen zij zich moeilijk verplaatsen tussen de natuurgebieden de Bouwepet en het Ottemawiersmareservaat. Om dit knelpunt op te lossen leggen we een grote faunapassage aan met daarin looprichels voor de dieren. Kanovaarders kunnen deze passage ook gebruiken. De wegconstructie wordt aangepast, waarbij de snelheid ter hoogte van de faunapassage wordt verlaagd van 80 km p/uur naar 60 km p/uur. Deze weginrichting sluit aan bij het voornemen van de gemeente Tytsjerksteradiel om de snelheid op termijn voor de gehele Ottemawei terug te brengen naar 60 km p/uur.

Pagina opties