Start realisatie fietspad ten westen van Burgum (pingoroute) (03-12-2020)

Afgelopen maandag 30 november is aannemer Schagen Infra, in opdracht van de Provincie Fryslân, gestart met de realisatie van een nieuw fietspad ten westen van Burgum.

Het tracé ligt tussen de Langelaan en de Gaestmabuorren. Hier ligt een bestaand pad wat in eigendom is van It Fryske Gea. Het nieuwe fietspad wordt aangelegd in het kader van de Gebiedsontwikkeling De Centrale As. Deze verbinding stond nog op de planning. De gemeente Tytsjerksteradiel zal uiteindelijk het dagelijks beheer en onderhoud van het fietspad op zich nemen. Het fietspad is ca. 1,6 km lang, wordt 2 meter breed en wordt uitgevoerd in beton. Mocht u enige hinder bij genoemde wegen ervaren, dan vragen wij hiervoor uw begrip. De aannemer verwacht het fietspad eind januari 2021 op te leveren.

Pagina opties