Faunapassage Ottemawei geopend (22-03-2022)

Dieren zoals de otter, hermelijn, reptielen en vissen kunnen zich voortaan veilig verplaatsen tussen de natuurgebieden de Bouwepet en het Ottema-Wiersmareservaat. Dit dankzij een nieuwe faunapassage aan de Ottemawei, die de beide natuurgebieden met elkaar verbindt. Op maandagmiddag 21 maart is deze faunapassage officieel geopend door gedeputeerde Fokkinga, wethouder Tytsy Willemsma van de gemeente Tytsjerksteradiel en directeur Henk de Vries van It Fryske Gea.

De faunapassage vervangt een duiker die onder de weg lag. Deze duiker vormde met name voor zoogdieren een barrière. Hierdoor konden zij zich moeilijk verplaatsen tussen de natuurgebieden de Bouwepet en het Ottema-Wiersmareservaat. De nieuwe faunapassage, van zo’n vijf meter breed en 1,25 hoog (gemeten vanaf het waterpeil in de duiker), heeft aan beide zijden looprichels van 50 centimeter breed. Daardoor kunnen dieren zoals otter, hermelijn maar ook andere zoogdieren, insecten en vissen zich van he ene naar het andere gebied verplaatsen.

Bij de faunapassage is de weg verhoogd en geldt een maximumsnelheid van 60 kilometer per uur. Deze weginrichting sluit aan bij het voornemen van de gemeente Tytsjerksteradiel om de snelheid op de gehele Ottemawei terug te brengen naar 60 kilometer per uur.

Plus op natuur, recreatie en landschap
De faunapassage is een van de maatregelen vanuit de beloofde ‘plus’ voor het gebied rondom de Sintrale As. De plus omvat naast de natuurmaatregelen ook maatregelen op het gebied van recreatie en landschap. De faunapassage is aangelegd door de provincie Fryslân, wordt voor beheer en onderhoud overgedragen aan de gemeente Tytsjerksteradiel en verbindt twee natuurgebieden van It Fryske Gea.


 

Pagina opties