Binnenkort starten werkzaamheden De Falom (18-08-2021)

Er komt een verbinding tussen de natuurgebieden de Houtwiel en de Zwagermieden.

Zo kunnen dieren zich verplaatsen tussen de beide gebieden. Door de aanleg van fauna uittrede plekken kunnen dieren vanuit de Falomsterfeart en de Zwemmer het natuurgebied in. Verder wordt het waterpeil verhoogd. Daarvoor worden stuwen geplaatst. Zo beschermen we de natuur tegen verdroging. Ook wordt een slenk aangelegd.

Pagina opties