Provinciale Staten

Besluiten

Stemmingen, moties, amendementen, besluiten en concept-besluitenlijsten

Ga naar de Stemmingen, moties, amendementen en concept-besluitenlijst Provinciale Staten

Nieuws en aankondigingen

Nieuwsberichten van Provinciale Staten en aankondigingen van vergaderingen

Ga naar de nieuwspagina

Statenleden en fracties

Statenleden en fracties 2019-2023

Ga naar de Statenleden

Wat doen Provinciale Staten?

Meer informatie over Provinciale Staten

Link

Ingekomen stukken

Een overzicht van de ingekomen stukken

Ga naar Ingekomen stukken

Politieke fracties

Contactgegevens van de 12 Friese Statenfracties

Link

Statenvergaderingen, commissies, Steatemerk en live-stream

Agenda's en stukken van alle openbare vergaderingen en statenmarkt. Live-stream PS.

Ga naar Statenvergaderingen

Nevenfuncties, reis- en verblijfskosten

Een overzicht van nevenfuncties en een schema van reis- en verblijfskosten van statenleden

Ga naar de pagina over Nevenfuncties

Statengriffie & Contact

De Statengriffie helpt Provinciale Staten bij het vervullen van haar controlerende, kaderstellende en vertegenwoordigende functie

Ga naar de Statengriffie

Statenvragen

Een overzicht van statenvragen en antwoorden op statenvragen

Ga naar Statenvragen

Pagina opties