Gedeputeerde Staten

Het college van Gedeputeerde Staten

Gedeputeerde Staten is het dagelijks bestuur van de provincie

Naar de pagina over het college van GS

Declaraties

U treft hier per kwartaal de declaraties van de leden van Gedeputeerde Staten aan die zij uit hoofde van hun functie als vertegenwoordiger van de provincie Fryslân maken

Link naar Declaraties

Bestuursakkoord

Bekijk het bestuursakkoord 2019-2023

Naar de pagina over het Coalitieakkoord

Besluiten Gedeputeerde Staten

U kunt de besluiten van het huidige College van Gedeputeerde Staten vanaf 26 april 2011 downloaden

Naar de pagina over de Besluiten Gedeputeerde Staten

Pagina opties