Overzicht Wegen

N354 Snitserdyk

Nieuw asfalt en een veiligere Snitserdyk

N354 Snitserdyk

N358 Uterwei

Verbeteren van de doorstroming en de veiligheid op de Uterwei

Naar de pagina Uterwei (N358) veiliger en vlotter

N359 Bolsward - Leeuwarden

Veiligere kruispunten in de weg tussen Bolsward en Leeuwarden

Naar de pagina Bolsward Leeuwarden

N917 Ureterp-Haulerwijk

Informatie over werkzaamheden aan de N917 Ureterp-Haulerwijk

link

Aquaduct Skarster Rien

Een aquaduct in plaats van een brug bij Skarster Rien voor veiligheid en een betere doorstroming

link

Stokersverlaat Appelscha

Informatie over de renovatie van de schutsluis en ophaalbrug Stokersverlaat

link

N355 Rijksstraatweg

Veiliger maken van de Rijksstraatweg (de N355)

Link naar N355

N359 Bolsward Workum

Meer informatie over de N359 Bolsward Workum

Link

Verdubbeling N381

De N381 tussen Donkerbroek en Oosterwolde wordt dubbelbaans (2x2 rijstroken) aangelegd

link

N919 Oosterwolde

Veiligere kruispunten in de weg tussen Oosterwolde en de Drentse grens

Naar de pagina Nieuw asfalt N917 Ureterp - Siegerswoude

Fietspadverbreding

Informatie over fietspaden

link

Brug Dronryp

Over het van Harinxmakanaal in Dronryp komt een nieuwe brug

Naar de pagina Brug Dronryp

Swettehûs

Meer informatie over Swettehûs

Link

N358 Skieding

Verbeteren van de doorstroming en de veiligheid op de Skieding

Naar de pagina Een veilige Skieding N358

N359 Lemmer

Aanpak van de provinciale weg door Lemmer

Naar de pagina Werkzaamheden in Lemmer

N392 Aldeboarn, Tijnje en De Tsjoele

Veiligere kruispunten op de weg tussen Akkrum, Aldeboarn, Tijnje en Gorredijk

Link

Wurken Hurdegaryp

Actuele informatie over de werkzaamheden in Hurdegaryp

Link

Brug Baard

Meer informatie over de brug in Baard

Link

Onderhoud en beheer van oevers en vaarwegen

Lees meer over het onderhoud en beheer van oevers en vaarwegen

Link

Vaarwegen in Fryslân

Meer informatie over vaarwegen in Fryslân

link

Pagina opties

Bekijkt u deze website het liefst in het Nederlands of het Frysk? Selecteer uw voorkeur.

De huidige voorkeurstaal is:

NederlandsFrysk

Om uw voorkeur later te wijzigen, klikt u op de vlag rechts bovenaan de website.