Aanbesteding busvervoer Fryslân

Provincie Fryslân is verantwoordelijk voor het openbaar vervoer in Fryslân.

De huidige busconcessies voor het vaste land van Fryslân en de Friese Waddeneilanden lopen eind 2022 af. Dit jaar zouden we de huidige busconcessie opnieuw aanbesteden. Door de gevolgen van de coronacrisis is de huidige aanbestedingsprocedure voor de busconcessie 2022-2032 voorlopig stopgezet.

Het aantal reizigers is door de coronacrisis gedaald. Wij willen als opdrachtgever kwalitatief goed openbaar vervoer blijven bieden. Als we nu vasthouden aan het starten van een nieuwe aanbesteding voor tien jaar, kan dat ten koste gaan van de belangen van de reizigers, van het openbaar vervoer zelf en daarmee ook van de leefbaarheid in onze provincie. We verwachten door de coronacrisis geen goede inschrijvingen van vervoerders te ontvangen om het busvervoer voor langere tijd te verzorgen.

Overbruggingsconcessie Fryslân 2022 - 2024

Het aanbieden van openbaar vervoer door een vervoersbedrijf zonder busconcessie is verboden. Daarom kijken we of er een overbruggingsconcessie kan worden verleend voor een periode van twee jaar tot de reizigerspatronen en -aantallen naar verwachting weer beter te voorspellen zijn. Het gaat hier om een zogeheten noodconcessie.

De procedure voor een overbruggingsconcessie wijkt af van de normale aanbestedingen in het openbaar vervoer. Hiervoor gaan we eerst om tafel met de huidige vervoerder Arriva. Daarnaast zullen de uitgangspunten voor de aanbesteding van de busconcessie 2022-2032, in de vastgestelde Nota van Uitgangspunten, zoveel mogelijk als basis worden gebruikt.

Pagina opties