Aanbesteding busvervoer Fryslân

Provincie Fryslân is verantwoordelijk voor het openbaar vervoer in Fryslân.

Vanaf december 2022 gaat een nieuwe concessie in voor het openbaar busvervoer op het vaste land van Fryslân en de Friese Waddeneilanden. De provincie Fryslân verstrekt de vergunning aan een vervoerder voor de periode van 2022 tot 2032.

Om deze vergunning te verlenen, heeft  provincie de voorlopige eisen opgesteld. Iedereen die dat wil, kan zijn reactie tot en met 17 maart 2020 indienen. Voorjaar 2021 moet duidelijk zijn welk bedrijf het openbaar vervoer in Fryslân oppakt. Via onderstaande rode knop kunt u uw reacties geven.

Reacties indienen

Pagina opties