Economie, Toerisme en Recreatie

Watersport

Meer informatie over watersport

Naar de pagina over watersport

Samenwerkingsagenda's

Meer informatie over Samenwerkingsagenda's

Naar de pagina over Samenwerkingsagenda's

Zorgeconomie Fryslân

Meer informatie over het Uitvoeringsprogramma Zorgeconomie: zorgen voor een verbinding van het MKB en de zorgsector. 

Naar de pagina over Zorgeconomie

Gastvrijheidseconomie

Meer informatie over Gastvrijheidseconomie.

Link

Snel internet op het Friese platteland

Meer informatie over Snel internet op het Friese platteland

Naar de pagina over Snel internet op het Friese platteland

Erecode vogelrustgebieden Friese Merengebied en Alde Feanen

Meer informatie over Erecode vogelrustgebieden Friese Merengebied en Alde Feanen

Naar de pagina over Erecode vogelrustgebieden Friese Merengebied en Alde Feanen

Fries Programma Waddenkust

Meer informatie over het Fries Programma Waddenkust

link

De Nieuwe Afsluitdijk

Meer informatie over De Nieuwe Afsluitdijk

Naar de pagina over De Nieuwe Afsluitdijk

Wurkje mei Fryslân

Meer informatie over subsidies en regelingen binnen Wurkje mei Fryslân, het aanvalsplan Woningmarkt, Watertechnologie e.d.

Naar Wurkje mei Fryslân

Snelvaren

Meer informatie over snelvaren

Link

Pagina opties

Bekijkt u deze website het liefst in het Nederlands of het Frysk? Selecteer uw voorkeur.

De huidige voorkeurstaal is:

NederlandsFrysk

Om uw voorkeur later te wijzigen, klikt u op de vlag rechts bovenaan de website.